V úterý 7. března 2017 byla žákům 2. A představena Baťova vila ve Zlíně.

Prohlídku vily zprostředkovala Nadace Tomáše Bati a celou akcí studenty provedl pan Pavel Velev, výkonný ředitel nadace Tomáše Bati.

V úvodu prohlídky se studenti seznámili se základními fakty v sále Dominka Čipery a poté si prohlédli pracovnu Tomáše Bati. Nové poznatky uslyšeli i v salonu Marie Baťové a salonu Jana Antonína Bati.

Už teď se studenti těší na podrobnou přednášku o životě pana Tomáše Bati, kterou absolvují ve třetím ročníku studia.

Ing. Eva Havrlantová, vyučující odborných předmětů

Prohlédněte si fotogalerii

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X