V úterý 15. 5. 2018 se studenti třetího ročníku zúčastnili exkurze v Baťovském domku v ulici Nad Ovčírnou Tato exkurze proběhla v rámci předmětu management.

bty

Studenti zde viděli klasické uspořádání těchto specifických domků. Na začátku zhlédli krátký dokument a mohli nahlédnout do evidence, která se pojila se samotnou výstavbou.

Úvodní foto – zdroj: Web Muzeum jihovýchodní moravy ve Zlíně
http://www.muzeum-zlin.cz/cs/historie/batovsky-domek/fotogalerie/batovsky-domek/

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X