V úterý 29. listopadu a v úterý 6. prosince 2016 proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Žáci změřili své síly především v části jazykové, která ověřovala dovednosti v oblasti lexikologie, syntaxe a morfologie. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích (I. kategorie – 1. a 2. ročník; II. kategorie – 3. a 4. ročník).

Výsledky I. kategorie:

1. místo – Patrik Navrátil (1. A)

2. místo – Sabina Podolová (1. A)

3. místo – Tereza Polanská (2. A)

Výsledky II. kategorie:

1. místo – Martin Nenutil (4. A)

2. místo – Kristýna Páralová (4. A)

3. místo – Anna Hlavinková (3. A) a Gabriela Jourová (4. A)

Informace o dalším umístění najdete na hlavní nástěnce školy.

Gratulujeme vítězům a všem zúčastněným děkujeme za účast a předvedené výkony.

Mgr. Eva Hrabinová, vyučující ČJL

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X