V letošním roce se žáci školy účastní několika olympiád z ekonomických předmětů.

Na úvod proběhla ekonomická olympiáda, kde byli účastníci rozděleni do dvou kategorií. První kategorii tvořil třetí ročník, druhou ročník čtvrtý.
Jako první se v kategorii I. umístila Denisa Šafaříková. V kategorii II. byla vítězkou Karolína Sedlářová.
Další v pořadí se uskutečnila olympiáda ve finanční gramotnosti, kde se žáci třetího a čtvrtého ročníku zapojili do školního kola. Vyhodnocení této soutěže se dozvíme až proběhnou všechna školní kola napříč celou ČR. Nejlepší z účastníků se utkají v dalších kolech.
Žáky čeká v nejbližších dnech ještě olympiáda z účetnictví a písemné a elektronické komunikaci.
Nejlepším účastníkům gratulujeme, méně úspěšným děkujeme za účast. Snad to vezmete jako motivaci pro příště.
Ing. Eva Havrlantová, vyučující ekonomických předmětů
blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X