V letošním roce se žáci školy účastní několika olympiád z ekonomických předmětů.

Na úvod proběhla ekonomická olympiáda, kde byli účastníci rozděleni do dvou kategorií. První kategorii tvořil třetí ročník, druhou ročník čtvrtý.
Jako první se v kategorii I. umístila Denisa Šafaříková. V kategorii II. byla vítězkou Karolína Sedlářová.
Další v pořadí se uskutečnila olympiáda ve finanční gramotnosti, kde se žáci třetího a čtvrtého ročníku zapojili do školního kola. Vyhodnocení této soutěže se dozvíme až proběhnou všechna školní kola napříč celou ČR. Nejlepší z účastníků se utkají v dalších kolech.
Žáky čeká v nejbližších dnech ještě olympiáda z účetnictví a písemné a elektronické komunikaci.
Nejlepším účastníkům gratulujeme, méně úspěšným děkujeme za účast. Snad to vezmete jako motivaci pro příště.
Ing. Eva Havrlantová, vyučující ekonomických předmětů

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

X