V úterý 29. ledna 2019 navštívila naši školu paní magistra Lancevská z Technologického inovačního centra ve Zlíně a nabídla žákům možnost zapojit se do akceleračního programu s názvem MŮJ PRVNÍ MILION. Do programu je zapojen Zlínský kraj.

Cílem projektu Můj první milion je najít a podpořit zajímavé podnikatelské nápady a projekty a rozvíjet u studentů podnikatelského ducha.

 

Akcelerační program spočívá ve zpracování podnikatelského plánu. Autoři nejzajímavějších záměrů pak postupují do užšího kola hodnocení, které probíhá formou prezentací před odbornou porotou, složenou z partnerů soutěže. Účastníci mohou vyhrát finanční odměnu a taky získat zpětnou vazbu od osobností českého podnikání.

Věříme, že se naši využijí tuto nabídku, získají zkušenosti a postoupí do dalších kol.

Ing. Vladimíra Hlaváčková

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

X