V úterý 29. ledna 2019 navštívila naši školu paní magistra Lancevská z Technologického inovačního centra ve Zlíně a nabídla žákům možnost zapojit se do akceleračního programu s názvem MŮJ PRVNÍ MILION. Do programu je zapojen Zlínský kraj.

Cílem projektu Můj první milion je najít a podpořit zajímavé podnikatelské nápady a projekty a rozvíjet u studentů podnikatelského ducha.

 

Akcelerační program spočívá ve zpracování podnikatelského plánu. Autoři nejzajímavějších záměrů pak postupují do užšího kola hodnocení, které probíhá formou prezentací před odbornou porotou, složenou z partnerů soutěže. Účastníci mohou vyhrát finanční odměnu a taky získat zpětnou vazbu od osobností českého podnikání.

Věříme, že se naši využijí tuto nabídku, získají zkušenosti a postoupí do dalších kol.

Ing. Vladimíra Hlaváčková

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X