Leonardo da Vinci

LEONARDO 2007 – Využití teoretických znalostí v praxi v oblasti cestovního ruchu
Od roku 2006 se na naší škole ve spolupráci s Academia Córdoba připravoval pro studenty 2. a 3. ročníků mezinárodní projekt Leonardo da Vinci. V rámci tohoto projektu studentky absolvovaly ve svém volném čase obsáhlou jazykovou přípravu v anglickém a španělském jazyce včetně kulturní přípravy, kde byly seznámeny se potřebnými informacemi o Španělsku.

 Hlavní a nejdůležitější část projektu se uskutečnila ve dnech 26.8.2008 do 15.9.2008 ve španělské Andalusii, ve městě Córdoba, kde dívky pracovaly přímo v místních cestovních kancelářích a v Academii Córdoba.  Studentky strávily ve Španělsku tři týdny. Během této doby měly možnost se seznámit s novým prostředím, zvyky a způsobem života a práce v této zemi a získat tak zkušenosti do dalšího života. Navštívily také mnoho krásných památek, které samotná Córdoba nabízí a navíc měly možnost se podívat i do jiných andaluských měst jako je Granada, Málaga nebo Sevilla. Aby toho nebylo málo, vyrazily na britský Gibraltar, kde vyjely lanovkou na horu, odkud byl nádherný výhled až do Afriky a setkaly se s místní raritou makaky – opicemi žijícími v této oblasti. I přes četné organizační problémy, které nastaly u přijímající organizace Academia Córdoba, si studentky určitě z pobytu odnesly jen to dobré a věřím, že na něj s odstupem času budou vzpomínat jako na velmi dobrou životní zkušenost, kterou jim naše škola nabídla.

LEONARDO 2006 – Poznávání cestovního ruchu v jižním koutu Evropy – Andalusii 
Projekt reagoval na stále rostoucí potřebu zkvalitňovat odbornou a jazykovou terminologii a na potřebu získávat praktické zkušenosti z oblasti cestovního ruchu a turismu.Tento výměnný pobyt učitelů byl zaměřen na práci a provoz organizací cestovního ruchu a turismu v oblasti Andalusie. Učitelé se dle projektového návrhu zapojili do běžného procesu práce těchto organizací, aby získali zkušenost s pracovním prostředím. Program zahrnoval nejrůznější setkání se zastupiteli organizací reprezentujících cestovní ruch v daném regionu – jednalo se o turistické průvodce, zastupitele městských úřadů a turistické kanceláře.

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X