Leonardo da Vinci

LEONARDO 2007 – Využití teoretických znalostí v praxi v oblasti cestovního ruchu
Od roku 2006 se na naší škole ve spolupráci s Academia Córdoba připravoval pro studenty 2. a 3. ročníků mezinárodní projekt Leonardo da Vinci. V rámci tohoto projektu studentky absolvovaly ve svém volném čase obsáhlou jazykovou přípravu v anglickém a španělském jazyce včetně kulturní přípravy, kde byly seznámeny se potřebnými informacemi o Španělsku.

 Hlavní a nejdůležitější část projektu se uskutečnila ve dnech 26.8.2008 do 15.9.2008 ve španělské Andalusii, ve městě Córdoba, kde dívky pracovaly přímo v místních cestovních kancelářích a v Academii Córdoba.  Studentky strávily ve Španělsku tři týdny. Během této doby měly možnost se seznámit s novým prostředím, zvyky a způsobem života a práce v této zemi a získat tak zkušenosti do dalšího života. Navštívily také mnoho krásných památek, které samotná Córdoba nabízí a navíc měly možnost se podívat i do jiných andaluských měst jako je Granada, Málaga nebo Sevilla. Aby toho nebylo málo, vyrazily na britský Gibraltar, kde vyjely lanovkou na horu, odkud byl nádherný výhled až do Afriky a setkaly se s místní raritou makaky – opicemi žijícími v této oblasti. I přes četné organizační problémy, které nastaly u přijímající organizace Academia Córdoba, si studentky určitě z pobytu odnesly jen to dobré a věřím, že na něj s odstupem času budou vzpomínat jako na velmi dobrou životní zkušenost, kterou jim naše škola nabídla.

LEONARDO 2006 – Poznávání cestovního ruchu v jižním koutu Evropy – Andalusii 
Projekt reagoval na stále rostoucí potřebu zkvalitňovat odbornou a jazykovou terminologii a na potřebu získávat praktické zkušenosti z oblasti cestovního ruchu a turismu.Tento výměnný pobyt učitelů byl zaměřen na práci a provoz organizací cestovního ruchu a turismu v oblasti Andalusie. Učitelé se dle projektového návrhu zapojili do běžného procesu práce těchto organizací, aby získali zkušenost s pracovním prostředím. Program zahrnoval nejrůznější setkání se zastupiteli organizací reprezentujících cestovní ruch v daném regionu – jednalo se o turistické průvodce, zastupitele městských úřadů a turistické kanceláře.

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Tovačovského 337

767 01 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X