Základní údaje o projektu

název: Bojujeme proti stereotypům na trhu práce

registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011636

doba realizace projektu: 1. ledna 2020 až 30. června 2022

Popis projektu
Projekt je zaměřen na zlepšení postavení žen s malými dětmi na trhu práce v okrese Zlín.

Projekt je zaměřen na snižování genderové nerovnosti na trhu práce v regionu zlínska a napomůže ženám ke slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře vzdělávání žen, ke kariérnímu postupu žen a odstranění rozdílu v odměňování za stejnou práci, ke zvýšení zaměstnanosti žen po přerušení pracovní kariéry z důvodu péče o děti, k využívání flexibilních forem práce jako formy podpory slaďování, k překonávání genderových stereotypů a ke snížení diskriminace a nerovnosti na trhu práce.

Cíle projektu

 • podpořit 35 osob účastí v projektu
 • zprostředkovat vhodné zaměstnání pro 8 osob s využitím flexibilních forem práce
 • podpořit zaměstnanvatele vytvořením pracovního místa s využitím flexibilních forem práce

Cílové skupiny
Cílovou skupinou projektu jsou rodiče s malými dětmi v okrese Zlín, převážně tedy ženy s dětmi do zahájení povinné školní docházky. Tuto cílovou skupinu můžeme rozdělit do 2 skupin:

1. Ženy, které se vracejí po  ukončení mateřské/rodičovské dovolené na pracovní trh a z různých důvodů nemají zaměstnavatele (ukončení pracovního poměru na dobu určitou, likvidace firmy aj.).

2. Ženy s dětmi do zahájení povinné školní docházky, které ztratily zaměstnání a jsou z velké části dlouhodobě nezaměstnané, většinou s nevhodnou kvalifikací.

Aktivity projektu
Všechny aktivity projektu jsou navrženy tak, aby byly ku prospěchu cílové skupině, čili aby z každé aktivity projektu účastníci projektu něco získali – získali nové kompetence, vědomosti, dovednosti, nové sociální impulsy, nové příklady atd.

KA01 Právní a psychologické poradenství zaměřené na genderovou diskriminaci

KA02 Právní a psychologické poradenství zaměřené na genderovou diskriminaci – konzultace

KA03 Žena manažerka – koučovací program

KA04 Management mateřské a rodičovské dovolené – zaměstnávání žen na zkrácené úvazky

KA05 Management mateřské a rodičovské dovolené – zaměstnávání žen na DPČ

Realizátor projektu
Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.
IČ: 253 44 412
Tovačovského 337/9, Kroměříž

Partner projektu
Jazyková škola ATHENA s.r.o.
IČ: 253 39 702
Karolíny Světlé 3366/6, Kroměříž

Kontaktní osoba
Mgr. Marek Ginter
ginter@athena.cz
+420 774 408 416
http://www.athena.cz

Aktivity projektu

1. Žena manažerka – koučovací program – 1. skupina (týmový koučink)

 • termín: 21. 1. 2020 – 11. 2. 2020
 • vstoupilo: 5 účastnic
 • úspěšně ukončilo: 5 účastnice

2. Žena manažerka – koučovací program – 2. skupina (týmový koučink)

 • termín: 18. 2. 2020 – 18. 5. 2020
 • vstoupily: 4 účastnice
 • úspěšně ukončily: 4 účastnice

3. Nástup do zaměstnání

 • termín: 2. 3. 2020
 • nastoupila: 1 účastnice

4. Žena manažerka – koučovací program – 3. skupina (týmový koučink)

 • termín: 19. 5. 2020 – 9. 6. 2020
 • vstoupily: 3 účastnice
 • úspěšně ukončily: 3 účastnice

5. Žena manažerka – koučovací program – 4. skupina (týmový koučink)

 • termín: 16. 6. 2020 – 7. 7. 2020
 • vstoupily: 2 účastnice
 • úspěšně ukončily: 2 účastnice

6. Žena manažerka – koučovací program – 5. skupina (týmový koučink)

 • termín: 3. 9. 2020 – 24. 9. 2020
 • vstoupilo: 5 účastnic
 • úspěšně ukončilo: 5 účastnic

7. Žena manažerka – koučovací program – 6. skupina (týmový koučink)

 • termín: 1. 10. 2020 – 10. 12. 2020
 • vstoupila: 1 účastnice
 • úspěšně ukončila: 1 účastnice

8. Žena manažerka – koučovací program – 7. skupina (týmový koučink)

 • termín: 12. 1. 2021 – 2. 2. 2021
 • vstoupily: 2 účastnice
 • úspěšně ukončily: 2 účastnice

9. Žena manažerka – koučovací program – 8. skupina (týmový koučink)

 • termín: 16. 2. 2021 – 16. 3. 2021
 • vstoupilo: 6 účastnic
 • úspěšně ukončilo: 6 účastnic

10. Nástup do zaměstnání

 • termín: 1. 4. 2021
 • nastoupila: 1 účastnice

11. Žena manažerka – koučovací program – 9. skupina (týmový koučink)

 • termín: 30. 3. 2021 – 22. 4. 2021
 • vstoupily: 3 účastnice
 • úspěšně ukončily: 3 účastnice

12. Žena manažerka – koučovací program – 10. skupina (týmový koučink)

 • termín: 4. 5. 2021 – 2. 6. 2021
 • vstoupily: 2 účastnice
 • úspěšně ukončila: 1 účastnice

13. Žena manažerka – koučovací program – 11. skupina (týmový koučink)

 • termín: 9. 6. 2021 – 29. 6. 2021
 • vstoupily: 4 účastnice
 • úspěšně ukončily: 4 účastnice

14. Žena manažerka koučovací program 12. skupina (týmový koučink)

termín: 20. 9. 2021 11. 10. 2021
vstoupila: 1 účastnice

úspěšně ukončila: 1 účastnice

15. Nástup do zaměstnání

termín: 1. 11. 2021
nastoupila: 1 účastnice

16. Žena manažerka koučovací program 13. skupina (týmový koučink)

termín: 7. 12. 2021 4. 1. 2022
vstoupila: 1 účastnice

úspěšně ukončila: 1 účastnice

17. Nástup do zaměstnání

termín: 3. 1. 2022
nastoupily: 2 účastnice

18. Žena manažerka koučovací program 14. skupina (týmový koučink)

termín: 19. 1. 2022 3. 2. 2022
vstoupila: 1 účastnice

úspěšně ukončila: 1 účastnice

19. Žena manažerka koučovací program 15. skupina (týmový koučink)

termín: 14. 3. 2022 6. 4. 2022
vstoupila: 2 účastnice

úspěšně ukončila: 2 účastnice

Zpět na stránku Projekty OP Z

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X