Základní údaje o projektu

název: Podpora žen na trhu práce

registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011679

doba realizace projektu: 1. ledna 2020 až 30. června 2022

Popis projektu
Projekt je zaměřen na zlepšení postavení žen s malými dětmi na trhu práce v okrese Kroměříž.

Projekt je zaměřen na snižování genderové nerovnosti na trhu práce v regionu zlínska a napomůže ženám ke slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře vzdělávání žen, ke kariérnímu postupu žen a odstranění rozdílu v odměňování za stejnou práci, ke zvýšení zaměstnanosti žen po přerušení pracovní kariéry z důvodu péče o děti, k využívání flexibilních forem práce jako formy podpory slaďování, k překonávání genderových stereotypů a ke snížení diskriminace a nerovnosti na trhu práce.

Cíle projektu

 • podpořit 35 osob účastí v projektu
 • zprostředkovat vhodné zaměstnání pro 8 osob s využitím flexibilních forem práce
 • podpořit zaměstnanvatele vytvořením pracovního místa s využitím flexibilních forem práce

Cílové skupiny
Cílovou skupinou projektu jsou rodiče s malými dětmi v okrese Kroměříž, převážně tedy ženy s dětmi do zahájení povinné školní docházky. Tuto cílovou skupinu můžeme rozdělit do 2 skupin:

1. Ženy, které se vracejí po  ukončení mateřské/rodičovské dovolené na pracovní trh a z různých důvodů nemají zaměstnavatele (ukončení pracovního poměru na dobu určitou, likvidace firmy aj.).

2. Ženy s dětmi do zahájení povinné školní docházky, které ztratily zaměstnání a jsou z velké části dlouhodobě nezaměstnané, většinou s nevhodnou kvalifikací.

Aktivity projektu
Všechny aktivity projektu jsou navrženy tak, aby byly ku prospěchu cílové skupině, čili aby z každé aktivity projektu účastníci projektu něco získali – získali nové kompetence, vědomosti, dovednosti, nové sociální impulsy, nové příklady atd.

KA01 Právní a psychologické poradenství zaměřené na genderovou diskriminaci

KA02 Právní a psychologické poradenství zaměřené na genderovou diskriminaci – konzultace

KA03 Žena manažerka – koučovací program

KA04 Management mateřské a rodičovské dovolené – zaměstnávání žen na zkrácené úvazky

KA05 Management mateřské a rodičovské dovolené – zaměstnávání žen na DPČ

Realizátor projektu
Jazyková škola ATHENA s.r.o.
IČ: 253 39 702
Karolíny Světlé 3366/6, Kroměříž

Partner projektu
Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.
IČ: 253 44 412
Tovačovského 337/9, Kroměříž

Kontaktní osoba
Mgr. Marek Ginter
ginter@athena.cz
+420 774 408 416
http://www.athena.cz

Aktivity projektu

1. Žena manažerka – koučovací program – 1. skupina (týmový koučink)

 • termín: 20. 1. 2020 – 10. 2. 2020
 • vstoupila: 1 účastnice
 • úspěšně ukončila: 1 účastnice

2. Žena manažerka – koučovací program – 2. skupina (týmový koučink)

 • termín: 24.2. 2020 – 29.6.2020
 • vstoupila: 1 účastnice
 • úspěšně ukončila: 1 účastnice

3. Nástup do zaměstnání

 • termín: 2.3.2020
 • nastoupila: 1 účastnice

4. Žena manažerka – koučovací program – 3. skupina (týmový koučink)

 • termín: 25.6.2020 – 16.7.2020
 • vstoupily: 3 účastnice
 • úspěšně ukončily: 3 účastnice

 

Zpět na stránku Projekty OP Z