69

Základní údaje o projektu

název: Podpora žen na trhu práce

registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011679

doba realizace projektu: 1. ledna 2020 až 30. června 2022

Popis projektu
Projekt je zaměřen na zlepšení postavení žen s malými dětmi na trhu práce v okrese Kroměříž.

Projekt je zaměřen na snižování genderové nerovnosti na trhu práce v regionu zlínska a napomůže ženám ke slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře vzdělávání žen, ke kariérnímu postupu žen a odstranění rozdílu v odměňování za stejnou práci, ke zvýšení zaměstnanosti žen po přerušení pracovní kariéry z důvodu péče o děti, k využívání flexibilních forem práce jako formy podpory slaďování, k překonávání genderových stereotypů a ke snížení diskriminace a nerovnosti na trhu práce.

Cíle projektu

 • podpořit 35 osob účastí v projektu
 • zprostředkovat vhodné zaměstnání pro 8 osob s využitím flexibilních forem práce
 • podpořit zaměstnanvatele vytvořením pracovního místa s využitím flexibilních forem práce

Cílové skupiny
Cílovou skupinou projektu jsou rodiče s malými dětmi v okrese Kroměříž, převážně tedy ženy s dětmi do zahájení povinné školní docházky. Tuto cílovou skupinu můžeme rozdělit do 2 skupin:

1. Ženy, které se vracejí po  ukončení mateřské/rodičovské dovolené na pracovní trh a z různých důvodů nemají zaměstnavatele (ukončení pracovního poměru na dobu určitou, likvidace firmy aj.).

2. Ženy s dětmi do zahájení povinné školní docházky, které ztratily zaměstnání a jsou z velké části dlouhodobě nezaměstnané, většinou s nevhodnou kvalifikací.

Aktivity projektu
Všechny aktivity projektu jsou navrženy tak, aby byly ku prospěchu cílové skupině, čili aby z každé aktivity projektu účastníci projektu něco získali – získali nové kompetence, vědomosti, dovednosti, nové sociální impulsy, nové příklady atd.

KA01 Právní a psychologické poradenství zaměřené na genderovou diskriminaci

KA02 Právní a psychologické poradenství zaměřené na genderovou diskriminaci – konzultace

KA03 Žena manažerka – koučovací program

KA04 Management mateřské a rodičovské dovolené – zaměstnávání žen na zkrácené úvazky

KA05 Management mateřské a rodičovské dovolené – zaměstnávání žen na DPČ

Realizátor projektu
Jazyková škola ATHENA s.r.o.
IČ: 253 39 702
Karolíny Světlé 3366/6, Kroměříž

Partner projektu
Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.
IČ: 253 44 412
Tovačovského 337/9, Kroměříž

Kontaktní osoba
Mgr. Marek Ginter
ginter@athena.cz
+420 774 408 416
http://www.athena.cz

Aktivity projektu

1. Žena manažerka – koučovací program – 1. skupina (týmový koučink)

 • termín: 20. 1. 2020 – 10. 2. 2020
 • vstoupila: 1 účastnice
 • úspěšně ukončila: 1 účastnice

2. Žena manažerka – koučovací program – 2. skupina (týmový koučink)

 • termín: 24.2. 2020 – 29.6.2020
 • vstoupila: 1 účastnice
 • úspěšně ukončila: 1 účastnice

3. Nástup do zaměstnání

 • termín: 2.3.2020
 • nastoupila: 1 účastnice

4. Žena manažerka – koučovací program – 3. skupina (týmový koučink)

 • termín: 25.6.2020 – 16.7.2020
 • vstoupily: 3 účastnice
 • úspěšně ukončily: 3 účastnice

5. Žena manažerka – koučovací program – 4. skupina (týmový koučink)

 • termín: 28. 7. 2020 – 18. 8. 2020
 • vstoupily: 2 účastnice
 • úspěšně ukončily: 2 účastnice

6. Žena manažerka – koučovací program – 5. skupina (týmový koučink)

 • termín: 9. 9. 2020 – 9. 10. 2020
 • vstoupily: 2 účastnice
 • úspěšně ukončily: 2 účastnice

7. Žena manažerka – koučovací program – 6. skupina (týmový koučink)

 • termín: 12. 10. 2020 – 24.6.2021
 • vstoupilo: 6 účastnic
 • úspěšně ukončily: 4 účastnice

8. Žena manažerka – koučovací program – 7. skupina (týmový koučink)

 • termín: od 12. 10. 2020
 • vstoupily: 3 účastnice

9. Nástup do zaměstnání

 • termín: 2. 11. 2020
 • nastoupila: 1 účastnice

10. Žena manažerka – koučovací program – 8. skupina (týmový koučink)

 • termín: 3. 12. 2020 – 7. 1. 2021
 • vstoupily: 3 účastnice
 • úspěšně ukončily: 3 účastnice

11. Nástup do zaměstnání

 • termín: 4. 1. 2021
 • nastoupila: 1 účastnice

12. Žena manažerka – koučovací program – 9. skupina (týmový koučink)

 • termín: 11. 1. 2021 – 1. 2. 2021
 • vstoupily: 3 účastnice
 • úspěšně ukončily: 3 účastnice

13. Žena manažerka – koučovací program – 10. skupina (týmový koučink)

 • termín: 9. 2. 2021 – 2. 3. 2021
 • vstoupily: 2 účastnice
 • úspěšně ukončily: 2 účastnice

14. Žena manažerka koučovací program 11. skupina (týmový koučink)

 • termín: 13. 9. 2021 8. 10. 2021
 • vstoupilo: 5 účastnic
 • úspěšně ukončilo: 5 účastnic

15. Žena manažerka koučovací program 12. skupina (týmový koučink)

 • termín: 8. 11. 2021 1. 12. 2021
 • vstoupila: 1 účastnice
 • úspěšně ukončila: 1 účastnice

16. Žena manažerka koučovací program 13. skupina (týmový koučink)

 • termín: 3. 1. 2022 14. 1. 2022
 • vstoupily: 2 účastnice
 • úspěšně ukončila: 2 účastnice

17. Žena manažerka koučovací program 14. skupina (týmový koučink)

 • termín: 20. 1. 2022 3. 2. 2022
 • vstoupila: 1 účastnice
 • úspěšně ukončila: 1 účastnice

18. Žena manažerka koučovací program 15. skupina (týmový koučink)

 • termín: 14. 3. 2022 4. 4. 2022
 • vstoupila: 1 účastnice
 • úspěšně ukončila: 1 účastnice

19. Žena manažerka koučovací program 16. skupina (týmový koučink)

 • termín: 16. 5. 2022 6. 6. 2022
 • vstoupila: 1 účastnice
 • úspěšně ukončila: 1 účastnice

Zpět na stránku Projekty OP Z

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 01 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X