Informace o projektu
Operační program: CZ.1.07 – OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy: 34
Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK – IP oblast podpory 1.1 – unit costs_č. 34
Prioritní osa: 7.1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 7.1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
Název projektu: Sky NetSchool- učíme se a podnikáme
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0281
Doba realizace projektu: 02.07.2012 – 01.07.2014
Realizátor projektu: Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.
Hlavní kontaktní osoba: Mgr. David Martinek
 Stručný obsah projektu

Projekt je součástí Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách (SŠ), jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické.

Cílová skupina projektu

Cílovou skupinu projektu tvoří žáci a vyučující Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s.r.o..

Cíl projektu

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

Klíčové aktivity projektu
  • I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
  • III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
  • IV/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol
  • V/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Pokud chcete využívat DUMY naší školy požádejte o přístup správce Moodle, který Vám sdělí přihlašovací údaje.

email: dmartinek@centrum.cz

seznam DUMY

eu

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Tovačovského 337

767 01 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X