Informace o projektu
Operační program: CZ.1.07 – OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy: 34
Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK – IP oblast podpory 1.1 – unit costs_č. 34
Prioritní osa: 7.1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 7.1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
Název projektu: Sky NetSchool- učíme se a podnikáme
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0281
Doba realizace projektu: 02.07.2012 – 01.07.2014
Realizátor projektu: Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.
Hlavní kontaktní osoba: Mgr. David Martinek
 Stručný obsah projektu

Projekt je součástí Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách (SŠ), jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické.

Cílová skupina projektu

Cílovou skupinu projektu tvoří žáci a vyučující Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s.r.o..

Cíl projektu

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

Klíčové aktivity projektu
  • I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
  • III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
  • IV/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol
  • V/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Pokud chcete využívat DUMY naší školy požádejte o přístup správce Moodle, který Vám sdělí přihlašovací údaje.

email: dmartinek@centrum.cz

seznam DUMY

eu

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Vyplněním předběžné přihlášky dáváte najevo svůj zájem o studium na naší škole v příštím školním roce. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT, který obdržíte u vašeho výchovného poradce nebo si ji můžete stáhnout zde, v elektronické podobě.

Hlásím se na SŠ

Hlásím se na VOŠ

Kontaktní informace

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

 

X