Ve dnech 14. – 18. 5. 2018 se třída 2. A zúčastnila sportovně-turistického kurzu, který se již tradičně konal v krásném prostředí obce Rusava.

V pondělí žáky čekala cesta ze Zlína na Rusavu, kam se dopravili jak jinak než na kolech. Po překonání trasy se žáci ubytovali v přilehlých chatkách Hotelu Rusava.

V následujících dnech nám počasí moc nepřálo, přesto si žáci přišli na své – na řadu přišel billiard, stolní fotbal, bowling a stolní hry.

Rusava2 (2)

Když se počasí trochu umoudřilo, podnikli jsme cyklovýlet na významné mariánské poutní místo Svatý Hostýn a neminula nás ani menší turistika. V pátek dopoledne jsme se ve zdraví vrátili do Zlína. I přes nepřízeň počasí jsme si sportovně-turistický kurz velmi užili.

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X