Základní informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2017/2018

Do 1. 3. 2017      odevzdání přihlášek na naší školu

12 . 4. 2017         první termín státní přijímací zkoušky

19. 4. 2017          druhý termín státní přijímací zkoušky

Škola se účastní pouze státních přijímacích zkoušek. Školní kolo přijímacích zkoušek se nekoná.

Kritéria k přijímacímu řízení pro 1. kolo naleznete na tomto odkazu (dokument PDF)

Bližší informace o podávání přihlášek a přijímání  žáků na školu získáte na sekretariátu školy nebo na na telefonních číslech:  577 210 227, 577 215 314.

Přihláška k přípravnému kurzu k přijímacím zkouškám

Přihláška k přípravnému kurzu k přijímacím zkouškám
Sending