Organizace školního roku 2020/2021

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020.

Organizace školní roku 2020/2021 včetně prázdnin a svátků – odkaz na web MŠMT

Třídní schůzky

9. 2020
15:30
Třídní schúzky 1. ročníků *)
10. 11. 2020
15:30 (16:00-17:30)
Třídní schúzky a konzultace s vyučujícími *)
6. 4. 2020
15:30 (16:00-17:30)
Třídní schúzky a konzultace s vyučujícími

Akce školy

září 2020/del>
Sportovní den – turnaj o putovní pohár školy *)
říjen 2020
Pasování prvních ročníků *)
únor, březen 2021
Lyžařský výcvikový kurz
květen 2021
Sportovně turistický kurz 2. ročníků
červen 2021
Sportovní den školy

*)  – zrušeno z důvodu protiepidemických opatření

Termíny akcí budou aktualizovány v souvislosti s uvolňováním protiepidemických opatření.

Maturity

termín bude upřesněn
Společná část MZ (blok didaktických testů a  písemných prací)
termín bude upřesněn
Ústní maturitní zkoušky Kroměříž
termín bude upřesněn
Ústní maturitní zkoušky Zlín
červen 2021
Předání maturitních vysvědčení – Baťova vila

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Vyplněním předběžné přihlášky dáváte najevo svůj zájem o studium na naší škole v příštím školním roce. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT, který obdržíte u vašeho výchovného poradce nebo si ji můžete stáhnout zde, v elektronické podobě.

Hlásím se na SŠ

Hlásím se na VOŠ

Kontaktní informace

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

 

X