Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019.

Školní rok 2019/2020

 

Třídní schůzky
Termín Druh Čas
18.9. 2019 Třídní schůzky prvních ročníků 15:30
6.11. 2019 Třídní schůzky a konzultace s vyučujícími 15:30 (16:00-17:30)
8. 4. 2020 Třídní schůzky a konzultace s vyučujícími 15:30 (16:00-17:30)
Akce školy
20. září 2019
sportovní den – turnaj o putovní pohár školy
25. října 2019 pasování do 1. ročníku
únor, březen 2020 lyžařský výcvikový kurz
květen 2020 sportovně turistický kurz 2. ročníků
červen 2020 sportovní den školy
Maturity
společná část MZ (blok didaktických testů a  písemných prací)
ústní maturitní zkoušky Kroměříž
ústní maturitní zkoušky Zlín

červen 2020 předání maturitních vysvědčení – Baťova vila

Organizace školní roku 2019/2020 včetně prázdnin a svátků

http://www.msmt.cz/file/46145_1_1/