Organizace školního roku 2020/2021

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020.

Organizace školní roku 2020/2021 včetně prázdnin a svátků – odkaz na web MŠMT

Třídní schůzky

9. 2020
15:30
Třídní schúzky 1. ročníků *)
10. 11. 2020
15:30 (16:00-17:30)
Třídní schúzky a konzultace s vyučujícími *)
6. 4. 2020
15:30 (16:00-17:30)
Třídní schúzky a konzultace s vyučujícími

Akce školy

září 2020/del>
Sportovní den – turnaj o putovní pohár školy *)
říjen 2020
Pasování prvních ročníků *)
únor, březen 2021
Lyžařský výcvikový kurz
květen 2021
Sportovně turistický kurz 2. ročníků
červen 2021
Sportovní den školy

*)  – zrušeno z důvodu protiepidemických opatření

Termíny akcí budou aktualizovány v souvislosti s uvolňováním protiepidemických opatření.

Maturity

termín bude upřesněn
Společná část MZ (blok didaktických testů a  písemných prací)
termín bude upřesněn
Ústní maturitní zkoušky Kroměříž
termín bude upřesněn
Ústní maturitní zkoušky Zlín
červen 2021
Předání maturitních vysvědčení – Baťova vila

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X