Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 3. září 2018.

Školní rok 2018/2019

 

Třídní schůzky
Termín Druh Čas
13.9. 2018 Třídní schůzky prvních ročníků 15:30
14.11. 2018 Třídní schůzky a konzultace s vyučujícími 15:30 (16:00-17:30)
3. 4. 2018 Třídní schůzky a konzultace s vyučujícími 15:30 (16:00-17:30)
Akce školy
13.9.2018 sportovní den – turnaj o putovní pohár školy
listopad. 2018 pasování do 1. ročníku
únor, březen 2018 lyžařský výcvikový kurz
květen 2018 sportovně turistický kurz 2. ročníků
červen 2018 sportovní den školy
Maturity
společná část MZ (blok didaktických testů a  písemných prací)
ústní maturitní zkoušky Kroměříž
ústní maturitní zkoušky Zlín

červen 2019 předání maturitních vysvědčení – Baťova vila


Zdroj: http://www.msmt.cz/file/40924_1_1/