Informace o projektu
Operační program: CZ.1.07 – OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 7.1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
Název projektu: Učíme se podnikat – rozvoj kompetencí k podnikání u žáků v počátečním vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0042
Doba realizace projektu: 27 měsíců, 1. 1. 2013 – 30. 3. 2015
Realizátor projektu: Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.
Hlavní manažer projektu: Mgr. Kateřina Velikovská
Partneři projektu: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště
Soukromá střední škola, s.r.o. Uherské Hradiště
Střední škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm
 Stručný obsah projektu

Projekt bylzaměřen na zkvalitnění a zefektivnění vzdělávání v oblastech souvisejích s podnikáním. Cílem projektu bylo vytvořit databázi podkladů pro multimediální prezentace odborných předmětů, zvýšit konkurenceschopnost žáků na trhu práce, simulovat podmínky trhu a legislativy, umožnit setkávání žáků s regionálními podnikateli.
Zvýší se kompetence učitelů odborných předmětů aktualizací učiva a tvorbou výukových a prezentačních programů.

Cílová skupina projektu

Cílovou skupinu projektu tvořili žáci a vyučující Střední školy podnikatelské a vyšší odborné školy, s.r.o. a partnerů projektu.

Cíl projektu

Projekt byl koncipován tak, aby významně posunul výuku odborných předmětů k současné podnikatelské praxi. Cílem projektu bylo zvýšit konkurenceschopnost žáků na trhu práce a vybavit je odbornými kompetencemi k podnikání.Cílovou skupinu tvořili žáci v počátečním vzdělávání a žáci denní formy nástavbového studia, kteří ještě nenastoupili do zaměstnání. Tato cílová skupina má poměrně značné problémy s uplatněním na trhu práce, zejména v současných hospodářských podmínkách. Podstatou projektu bylo zvýšit sebevědomí, zkvalitnit a prohloubit přípravy této skupiny v oblasti zakládání a vedení malého a středního podnikání.

Klíčové aktivity projektu
  1. Metodická a odborná příprava projektového týmu
  2. Tvorba multimediálních prezentací
  3. Založení a realizace studentské firmy
  4. Vypracování a ověření mezioborového materiálu Etika v podnikání
  5. Pilotní ověření
  6. Evaluace výstupů projektu a pilotní výuky

 

Publicita

 

 Výběrové řízení
projekt_okno do kraje bulletin

Dotazníky k pilotnímu ověřování


 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

blank

Hlavní sídlo školy

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.
náměstí T.G. Masaryka 2433, 
760 01 Zlín
info@spos.cz
tel.: 577 215 314
REDIZO: 600020525
IZO: 108 021 041
IČ: 25344412

Zlín škola

Pracoviště Kroměříž

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.
Tovačovského 337,
767 05 Kroměříž
belancinova@spos.cz
REDIZO: 600020525
IZO: 108 021 041

 

X