Ve dnech 15. – 19.5. se žáci  třídy 2.A. zúčastní sportovně turistického kurzu, který se odehraje  v krásném prostředí obce Rusavy. Během pestrého týdenního programu podniknou žáci např. cyklovýlet do Holešova nebo   navštíví významné mariánské poutní místo Svatý Hostýn, kerý se nachází v nadmořské výšce  735 m. Průběh STK můžete sledovat na našem Instagramu nebo Facebooku

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X