Ve dnech 13. – 16. června 2016 ukončili studenti Vyšší odborné školy denního studia oboru Cestovní ruch a kombinovaného studia oboru Daňová a finanční správa své studium absolutoriem.

Skládali zkoušky z odborných předmětů, cizího jazyka a obhajovali svou absolventskou práci.

Gratulujeme všem úspěšným absolventkám a absolventům ke složení absolutoria a přejeme jim mnoho úspěchů v zaměstnání a v dalším studiu!

Chcete také studovat zajimavý obor a získat titul DiS., tak neváhejte a podejte si přihlášku. Přijímáme do 31.10. 2016.

Prohlédněte si fotogalerii
(foto SŠP a VOŠ, M. Vaštíková)

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X