Ve dnech 13. – 16. června 2016 ukončili studenti Vyšší odborné školy denního studia oboru Cestovní ruch a kombinovaného studia oboru Daňová a finanční správa své studium absolutoriem.

Skládali zkoušky z odborných předmětů, cizího jazyka a obhajovali svou absolventskou práci.

Gratulujeme všem úspěšným absolventkám a absolventům ke složení absolutoria a přejeme jim mnoho úspěchů v zaměstnání a v dalším studiu!

Chcete také studovat zajimavý obor a získat titul DiS., tak neváhejte a podejte si přihlášku. Přijímáme do 31.10. 2016.

Prohlédněte si fotogalerii [wp-svg-icons icon=”point-left” wrap=”i”]
(foto SŠP a VOŠ, M. Vaštíková)

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

X