Zahraniční exkurze jsou tradičním zpestřením výuky. Zejména studenti oborů se zaměřením na cestovní ruch se na tyto akce vždy těší.

V letošním roce padla volba na maďarskou metropoli Budapešť. Tam byl ve čtvrtek 4. října 2018 cíl naší cesty.

Brzy ráno jsme projeli slovenským hlavním městem Bratislavou, a pak už náš autobus směřoval k hlavnímu městu Maďarska.

Ačkoliv čas odjezdu – 4:40 ráno – byl pro mnohé krutý, určitě nikdo brzkého vstávání nelitoval. Průvodcem tohoto zájezdu byl osvědčený PhDr. Pavel Kočí, takže nás čekal den nabitý cestovatelskými zážitky.

Na Budínský hrad, tedy na naši první navštívenou lokalitu, jsme dorazili kolem půl jedenácté. Zhlédli jsme areál hradu, Prezidentský palác, Korvínovu kašnu a poprvé jsme se pokochali krásným výhledem na novější část města – Pešť.

Prošli jsme se starobylým Budínem až k Matyášovu chrámu, který se nachází v sousedství slavné Rybářské bašty. Odtud se nám naskytl krásný výhled na novogotickou budovu Parlamentu na protějším břehu Dunaje a na několik mostů, které spojují budínský a pěšťský břeh.

Autobusem jsme přejeli přes Széchényiho most na druhý břeh Dunaje a přes Andrássiho třídu jsme se dostali až na Náměstí Hrdinů. Zde jsme vyslechli krátkou lekci maďarské historie a dověděli se něco o počátcích maďarské státnosti u Pamáníku Milénia.

Naší další zastávkou byl Městský park, ve kterém naleznete kopie všech významných památek někdejšího Uherského královsví, které jinak leží od Budapešti příliš daleko. Nejvíce nás zaujal Vajdahunyadský hrad a studenti neopomenuli využít magických schopností jedné ze soch, tajemné postavy Anonyma.

Pěsky jsme došli k nedalekým Széchényiho lázním, odkud jsme dále pokračovali nejstarší podzemní dráhou na evropském kontinentu zpět do centra. Další zastávkou našeho putování byl mohutný Chrám svatého Štěpána.

Poté už následoval přesun pešťskými ulicemi na Vörösmártyho náměstí, kde byl cestovatelům udělen rozchod. Volna většina využila k pozdnímu obědu a nákupům na blízké Vácké ulici.

Kolem 14. hodiny jsme se s Budapeští rozloučili a po stejné trase jsme se vydali k domovu. Do Zlína jsme dorazili ve 23.00.

Výlet se rozhodně vydařil. A kam za rok? V horké výběru jsou Bratislava nebo Rakousko – konkrétně Melk, Krems a Dürnstein

Mgr. Karel Opravil

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

HLAVNÍ SÍDLO ŠKOLY

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

PRACOVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ

Oskol 433/3

767 01 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

Share This
X