Na Střední škole podnikatelské a Vyšší odborné škole, s. r. o. ve Zlíně se vztahy v třídním kolektivu soustavně zabýváme.

Mé silné já - aktivity

Od 1. do 3. února 2022 probíhají v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání programy Sociálně pedagogická poradny Zlín, které navazují na adaptační kurz, který se uskutečnil v září. Tématem besed je tentokrát „Mé silné já“.

Mé silné já - aktivita

Cílem těchto aktivit je bližší poznání vazeb v třídním kolektivu a jejich posílení.

Další novinky a informace najdete na webu školy www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

blank

Hlavní sídlo školy

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.

náměstí T.G. Masaryka 2433, 

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 577 215 314

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.

Tovačovského 337,

767 05 Kroměříž

belancinova@spos.cz

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

X