Středa a čtvrtek v prvním prosincovém týdnu patřily tradičním akcím.5. prosince 2018 školu navštívil Mikuláš se svou družinou a po zásluze dal každému to, co mu náleželo.

O den později, ve čtvrtek 6. prosince, škola ožila pestrou nabídkou akcí v rámci tradiční akce SPOŠ Day.

 

  

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

X