Digitální pohoda. Kurz Erasmus+ v Římě

Digitální pohoda. Kurz Erasmus+ v Římě

V týdnu od 24. do 29. dubna 2023 jsem se v rámci programu Erasmus+ zúčastnila v Římě kurzu na téma: „Digital Well-being: A New Challenge for Teachers and Students“ (Digitální pohoda: Nová výzva pro učitele a žáky).

Kurz probíhal v budově Officina Fotograficha, která na první pohled nepůsobila příliš důvěryhodně. Její vnitřní prostory ale vyvolávaly dojem zcela opačný (viz fota). Jednalo se totiž o budovu uměleckého oboru vysoké školy.

Řím - budova Officine Fotografiche

Budova Officine Fotografiche

 

Řím - interiér Officine Fotografiche

Interiér Officine Fotografiche

Kurzu se účastnilo celkem 15 učitelů z různých zemí: Portugalska, Finska, Německa a České republiky. Od nás z České republiky jsme byli tři. V průběhu kurzu jsme získali nové poznatky z oblasti digitálních technologií, zejména technologií „chytrých telefonů“ a jejich aplikací. Seznámili jsme se s tím, jaký vliv mají smartphony na naši pozornost, činnost našeho mozku a celkové duševní zdraví, jak designéři digitálních technologií těchto telefonů manipulují s našimi reakcemi a jak dochází k potenciálním škodám na našem zdraví.

Erasmus+ Řím -česká skupina

Čeští účstníci kurzu

Na příbězích několika teenagerů nám vedoucí kurzu ukázala, v jakém kruhu se studenti pohybují – jak smartphony podporují jejich stres a ten pak zvyšuje potřebu soustavně svůj telefon kontrolovat. Při práci ve skupinách a rozhovorech mezi sebou jsme se zamýšleli nad tím, jak posunout rovnováhu mezi jedincem a „chytrým telefonem“ směrem k reálnému životu. Na závěr kurzu obdrželi všichni účastníci tohoto kurzu certifikát.

Řím - jedno z císařských fór

Císařské fórum 

Kromě účasti na přednáškách, workshopech, brainstormingu aj. jsem měla také možnost prohlédnout si „věčné město“ a jeho památky. Viděla jsem Vatikán, Palatin, Císařská fóra, Andělský hrad, Caracallovy lázně i slavné Koloseum, Španělské schody i Fontánu di Trevi. Dostala jsem se i do míst, kam průvodci cestovních kanceláří své klienty nezavedou. Prohlédla jsem si pozůstatky Trajánových lázní na pahorku nad Koloseem, obrovský park vily Borghese včetně zoologické zahrady, Diokleciánovy lázně, „ústa pravdy“ ze slavného filmu Prázdniny v Římě, dokonce i Cestiovu pyramidu a další.

Řím Fontána di Trevi

Fontána di Trevi

 

Řím - Caracallovy lázně

Caracallovy lázně

Ráda bych touto cestou poděkovala vedení školy, že mi umožnilo účastnit se tohoto kurzu, a získat tak nové vědomosti a zkušenosti nejen z oblasti digitálních technologií, ale také poznatky z historie a současnosti Říma, hlavního města Itálie, jednoho ze šesti zakládajících států Evropské unie.

Libuše Ďurišová  

Erasmus+ logo

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

HLAVNÍ SÍDLO ŠKOLY

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

PRACOVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ

Oskol 433/3

767 01 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X