Erasmus + projekt mobilit osob

projekt č. 2021-1-CZ01-KA121-VET-000007624

INFORMACE o PROJETu

Program: Erasmus+
Klíčová akce: Vzdělávací mobilita jednotlivců
Číslo projektu: 2021-1-CZ01-KA121-VET-000007624
Akce: Mobilita
Aktivita: Odborné vzdělávání a příprava
Výzva 2021
Název projektu: Practice equals a better opportunity
Začátek projektu: 01.09. 2021
Konec projektu: 30. 11. 2021
Celková doba trvání projektu (v měsících) 15 měsíců

Projekt Erasmus+

Practice equals a better opportunity

Dům zahraniční spolupráce (DZS) schválil naší škole projekt v rámci programu Erasmus+, díky němuž mohou naši učitelé  vykonat pobytové kurzy v evropských zemíchDalší aktivitou je stínování na naší partnerské škole v Německu.

Dále osm žáků střední školy a jeden absolvent VOŠ vycestují nasbírat zkušenost i   v rámci odborné stáže do Itálie

Kurzy:

Odborné stáže 

Informace o mobilitě

 • Datum: 
 • Název kurzu: 
 • Místo: 
 • Forma: Prezenční
Informace o mobilitě
Osobní přínos a výstupy
Nově získané kompetence
Materiály

Informace o mobilitě

 • Datum: 
 • Název kurzu: 
 • Místo: 
 • Forma: Prezenční
Informace o mobilitě
Osobní přínos a výstupy
Nově získané kompetence
Materiály

Informace o mobilitě

 • Datum: 
 • Název kurzu:  
 • Místo:
 • Forma: Prezenční
Informace o mobilitě
Osobní přínos a výstupy
Nově získané kompetence
Materiály

Informace o mobilitě

 • Datum: 
 • Název kurzu: 
 • Místo: 
 • Forma: Prezenční
Informace o mobilitě
Osobní přínos a výstupy
Nově získané kompetence
Materiály

Informace

 • Datum: 
 • Název kurzu: 
 • Místo:
 • Forma: Prezenční
Informace o mobilitě
Osobní přínos a výstupy
Nově získané kompetence
Materiály

Jobshadowing

 • Datum: 
 • Název kurzu: Jobshadowing (stínování)
 • Místo: 
 • Forma: Prezenční
Informace o mobilitě
Osobní přínos a výstupy
Nově získané kompetence
Materiály

Jobshadowing

 • Datum: 
 • Název kurzu: Jobshadowing (stínování)
 • Místo: 
 • Forma: Prezenční
Informace o mobilitě

 

 

Osobní přínos a výstupy
Nově získané kompetence
Materiály

Odborné stáže žáků

Ředitel školy informuje žáky o možnosti vykonání odborných stáží v zahraničí v roce 2022. Veškeré informace o projektu  sdělí uchazečům koordinátorka projektu (paní PaedDr. AndreaMacková), vysvětlí, jak bude probíhat příprava na stáž. Žáci dostanou informace o organizacích a školách, o průběhu stáže, zajištění odborné praxe, pojištění, dopravě, ubytování, stravování, využívání volného času a možnosti získání osvědčení o mobilitě. Vybraní uchazeči absolvují před výjezdem na stáž kulturní a jazykovou přípravu.

Hlavní koordinátor projektu (ředitel školy Mgr. David Martinek) zdůrazní význam stáže pro osobní a odborný růst žáků a pro získávání zkušeností. Vysvětlí jim význam Europassu, certifikátu. Škola informuje žáky o způsobu, jakým se mohou na projekt přihlásit. Rodiče a žáci najdou informace o projektu na webových stránkách a nástěnkách školy a také v elektronickém systému školy.

Cílovou skupinou projektu jsou žáci SŠ (3. ročníků) z oboru Ekonomika podnikání, dále studenti VOŠ nebo absolventi VOŠ (podmínka vykonat stáž do 1 roku od absolvování školy) z oboru Cestovní ruch.

Publicita

Erasmus Day

V pátek 15. října 2021 se na Střední škole podnikatelské a Vyšší odborné škole, s. r. o. ve Zlíně konala akce Erasmus Day.

Během tohoto speciálního dne se žáci dozvěděli spoustu informací o programu Erasmus+ a seznámili se s možností vyjet do ciziny v rámci aktivit tohoto programu. Proběhly také online rozhovory, při kterých měli možnost seznámit se s konkrétními aktivitami, které pro ně připravili naši spolupracovníci v zahraničí. Během tohoto dne prezentovali učitelé, kteří vyjeli do zahraničí své zkušenosti a poznatky, které začlenili do výuky. Další informace na videu vpravo a odkazy níže:

Instagram: SŠP a VOŠ, s.r.o. (@sposzlin) • Fotky a videa na Instagramu

Příspěvek č. 1

Příspěvek č. 2

 Příspěvek č. 3

Den otevřených dveří

V rámci dne otevřených dveří, které se konaly 26. a 27.11.,  informovala škola zájemce o studium na naší škole o výstupech z projektu a o připrovaných dalších projektech v rámci programu Erasmus+

Veletr škol a vzdělávání

V rámci regionálního dne Veletrhu škol a vzdělávání ve Zlíně, konaného  dne 3.11.2021 (viz obrázek vpravo), jsme informovali veřejnost o zapojení naší školy do projektu Erasmus+  a ukázali jsme i výsledky, které začleňujeme do výuky na naší škole.

Informační tabule ve škole

Na chodbě škole se mohou nejen žáci, ale i veřejnost dozvědět blíže o projektu Erasmus + a jeho výstupech viz obrázek vpravo.

Regionální portál Zkola

Zveřejnění článku o projektu na regionálním portále Zlínského kraje Zkola.

Odkaz na článek:

Výstupy

 

Galerie

STATISTIKA TOHOTO PROJEKTU

 

Počet KURZŮ

Počet učitelů zapojených do Erasmu+

sTÍNOVÁNÍ na zahraničních školách

Počet žáků zapojených do odborných stáží v Erasmus+

Buďte s námi v kontaktu

Adresa: nám. T.G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín

Telefon: 735 150 070

Email: info@spos.cz

Úřední hodiny: Po-pá: 8:00 – 15:00

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X