Erasmus + projekt mobilit osob

projekt č. 2021-1-CZ01-KA121-VET-000007624

INFORMACE o PROJETu

Program: Erasmus+
Klíčová akce: Vzdělávací mobilita jednotlivců
Číslo projektu: 2021-1-CZ01-KA121-VET-000007624
Akce: Mobilita
Aktivita: Odborné vzdělávání a příprava
Výzva 2021
Název projektu: Practice equals a better opportunity
Začátek projektu: 01.09. 2021
Konec projektu: 30. 11. 2021
Celková doba trvání projektu (v měsících) 15 měsíců

Projekt Erasmus+

Practice equals a better opportunity

Dům zahraniční spolupráce (DZS) schválil naší škole projekt v rámci programu Erasmus+, díky němuž mohou naši učitelé  vykonat pobytové kurzy v evropských zemíchDalší aktivitou je stínování na naší partnerské škole v Německu.

Dále osm žáků střední školy a jeden absolvent VOŠ vycestují nasbírat zkušenost i   v rámci odborné stáže do Itálie

Kurzy:

Odborné stáže 

Informace o mobilitě

 • Datum: 
 • Název kurzu: 
 • Místo: 
 • Forma: Prezenční
Informace o mobilitě
Osobní přínos a výstupy
Nově získané kompetence
Materiály

Informace o mobilitě

 • Datum: 
 • Název kurzu: 
 • Místo: 
 • Forma: Prezenční
Informace o mobilitě
Osobní přínos a výstupy
Nově získané kompetence
Materiály

Informace o mobilitě

 • Datum: 
 • Název kurzu:  
 • Místo:
 • Forma: Prezenční
Informace o mobilitě
Osobní přínos a výstupy
Nově získané kompetence
Materiály

Informace o mobilitě

 • Datum: 
 • Název kurzu: 
 • Místo: 
 • Forma: Prezenční
Informace o mobilitě
Osobní přínos a výstupy
Nově získané kompetence
Materiály

Informace

 • Datum: 
 • Název kurzu: 
 • Místo:
 • Forma: Prezenční
Informace o mobilitě
Osobní přínos a výstupy
Nově získané kompetence
Materiály

Jobshadowing

 • Datum: 
 • Název kurzu: Jobshadowing (stínování)
 • Místo: 
 • Forma: Prezenční
Informace o mobilitě
Osobní přínos a výstupy
Nově získané kompetence
Materiály

Jobshadowing

 • Datum: 
 • Název kurzu: Jobshadowing (stínování)
 • Místo: 
 • Forma: Prezenční
Informace o mobilitě

 

 

Osobní přínos a výstupy
Nově získané kompetence
Materiály

Odborné stáže žáků

Ředitel školy informuje žáky o možnosti vykonání odborných stáží v zahraničí v roce 2022. Veškeré informace o projektu  sdělí uchazečům koordinátorka projektu (paní PaedDr. AndreaMacková), vysvětlí, jak bude probíhat příprava na stáž. Žáci dostanou informace o organizacích a školách, o průběhu stáže, zajištění odborné praxe, pojištění, dopravě, ubytování, stravování, využívání volného času a možnosti získání osvědčení o mobilitě. Vybraní uchazeči absolvují před výjezdem na stáž kulturní a jazykovou přípravu.

Hlavní koordinátor projektu (ředitel školy Mgr. David Martinek) zdůrazní význam stáže pro osobní a odborný růst žáků a pro získávání zkušeností. Vysvětlí jim význam Europassu, certifikátu. Škola informuje žáky o způsobu, jakým se mohou na projekt přihlásit. Rodiče a žáci najdou informace o projektu na webových stránkách a nástěnkách školy a také v elektronickém systému školy.

Cílovou skupinou projektu jsou žáci SŠ (3. ročníků) z oboru Ekonomika podnikání, dále studenti VOŠ nebo absolventi VOŠ (podmínka vykonat stáž do 1 roku od absolvování školy) z oboru Cestovní ruch.

Publicita

Erasmus Day

V pátek 15. října 2021 se na Střední škole podnikatelské a Vyšší odborné škole, s. r. o. ve Zlíně konala akce Erasmus Day.

Během tohoto speciálního dne se žáci dozvěděli spoustu informací o programu Erasmus+ a seznámili se s možností vyjet do ciziny v rámci aktivit tohoto programu. Proběhly také online rozhovory, při kterých měli možnost seznámit se s konkrétními aktivitami, které pro ně připravili naši spolupracovníci v zahraničí. Během tohoto dne prezentovali učitelé, kteří vyjeli do zahraničí své zkušenosti a poznatky, které začlenili do výuky. Další informace na videu vpravo a odkazy níže:

Instagram: SŠP a VOŠ, s.r.o. (@sposzlin) • Fotky a videa na Instagramu

Příspěvek č. 1

Příspěvek č. 2

 Příspěvek č. 3

Den otevřených dveří

V rámci dne otevřených dveří, které se konaly 26. a 27.11.,  informovala škola zájemce o studium na naší škole o výstupech z projektu a o připrovaných dalších projektech v rámci programu Erasmus+

Veletr škol a vzdělávání

V rámci regionálního dne Veletrhu škol a vzdělávání ve Zlíně, konaného  dne 3.11.2021 (viz obrázek vpravo), jsme informovali veřejnost o zapojení naší školy do projektu Erasmus+  a ukázali jsme i výsledky, které začleňujeme do výuky na naší škole.

Informační tabule ve škole

Na chodbě škole se mohou nejen žáci, ale i veřejnost dozvědět blíže o projektu Erasmus + a jeho výstupech viz obrázek vpravo.

Regionální portál Zkola

Zveřejnění článku o projektu na regionálním portále Zlínského kraje Zkola.

Odkaz na článek:

Výstupy

 

Galerie

STATISTIKA TOHOTO PROJEKTU

 

Počet KURZŮ

Počet učitelů zapojených do Erasmu+

sTÍNOVÁNÍ na zahraničních školách

Počet žáků zapojených do odborných stáží v Erasmus+

Buďte s námi v kontaktu

Adresa: nám. T.G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín

Telefon: 735 150 070

Email: info@spos.cz

Úřední hodiny: Po-pá: 8:00 – 15:00

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

HLAVNÍ SÍDLO ŠKOLY

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

PRACOVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ

Oskol 433/3

767 01 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X