Informace o projektu
Operační program: CZ.1.07 – OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy: 57
Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK – IP oblast podpory 1.1 – unit costs_č. 57
Prioritní osa: 7.1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 7.1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
Název projektu: Jazyky kolem nás
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.1372
Doba realizace projektu: 4 měsíce, 1. 9. 2015 – 31. 12. 2015
Realizátor projektu: Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.
Hlavní kontaktní osoba: Mgr. David Martinek
 Stručný obsah projektu

Projekt je zaměřen na výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

Cílová skupina projektu

Cílovou skupinu projektu tvoří žáci a vyučující Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s.r.o..

Cíl projektu

Cílem projektu je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností žáků a učitelů SŠP a VOŠ, s.r.o. v oblasti anglického, německého a francouzského jazyka formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended learning) na základě posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech – mluvení – čtení – psaní.

Projekt využívá kombinovaného výukového systému (blended learningu), který umožňuje individualizované vzdělávání osoby – žáka nebo učitele – zohledňující jeho aktuální úroveň jazykových znalostí a dovedností, individuální potřeby a možnosti rozvoje.

Klíčové aktivity projektu
  1. Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v  německém jazyce formou blended learningu – do klíčové aktivity byl zapojen 1 vyučující, který se vzdělával v německém jazyce. Vyučující absolvoval nejméně 20 vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina = 45 minut) po dobu realizace projektu.
  2. Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků ve anglickém a německém jazyce formou blended learningu – do klíčové aktivity je zapojeno 40 žáků SŠP a VOŠ,sr.o., škola zavádí do běžné výuky digitální kombinované interaktivní výukové systémy zaměřené na osvojování německého a francouzského jazyka, prioritně na rozvoj ústních komunikačních dovedností ve formě blended learningu, obsahem aktivity je využití formy blended learningu pro výuku a domácí přípravu pro rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností skupiny dvaceti žáků v běžné výuce, vedle toho i pro zadání domácí přípravy žáků po dobu realizace projektu, kombinovaná forma výuky je začleněna do běžné výuky a podpořena stávajícím učitelem cizího jazyka, což zvyšuje efektivitu osvojování jazyka, po dobu využívání blended learningu poskytuje učitel žákům podporu, součástí výukového systému je poskytnutí kompletní metodiky pro učitele ke všem využívaným kurzům, včetně zaškolení učitele německého a francouzského jazyka v práci se systémem

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

HLAVNÍ SÍDLO ŠKOLY

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

PRACOVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ

Oskol 433/3

767 01 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X