Potřebujete tiskopis přihlášky ke studiu? Zde si jej můžete stáhnout!

K přihlášce není třeba dokládat lékařské potvrzení.

Oficiální adresa školy je: Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o., Tovačovského 337,  767 01 Kroměříž

Přihlášky posílejte poštou pro obě pracoviště (Zlín i Kroměříž) na adresu:
Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o.
nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín 

nebo osobně

Zlín: leden-únor pondělí- pátek (od 7:30 do 14:00)

Resortní identifikátor školy (RED-IZO): 600020525

Přihláška pro denní studium Přihláška pro nástavbové studium Přihláška na
Vyšší odbornou školu
prihlaska SSdenni prihlaska SS_nastavbove studium

ÚDAJE NA PŘIHLÁŠCE:

Do kolonky obor vzdělání (kód a název) doplníte jeden z nabízených oborů:
kód 63-41-M01 Ekonomika a podnikání  (pro 4-leté denní studium)

kód 64-41-L/51 Podnikání (pro 2-leté nástavbové studium)

Prosím neuvádějte zaměření, toto zvolíte až po úspěšném vykonání přijímacích zkoušek a přijetí ke studiu.

Bližší informace k přijímacímu řízení najdete na portále Zkola