Základní údaje o projektu

název: Maminky – pomůžeme Vám najít práci

registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010462

doba realizace projektu: 1. listopadu 2019 až 30. dubna 2022

Popis projektu
Projekt je zaměřen na řešení problémů lokální nezaměstnanosti v oblasti MAS Střední Haná formou skupinového a individuálního poradenství, formou dalšího vzdělávání (rekvalifikační kurzy) a formou zprostředkování zaměstnání při vytváření udržitelných pracovních míst.

Cíle projektu

 • podpořit 30 osob účastí v projektu
 • podpořit 8 osob úspěšným absolvováním rekvalifikačního kurzu
 • zprostředkovat vhodné zaměstnání pro 3 osoby

Cílová skupina projektu
Cílová skupina projektu jsou maminky v regionu MAS Střední Haná vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené.

Aktivity projektu
Všechny aktivity projektu jsou navrženy tak, aby byly ku prospěchu cílové skupině, čili aby z každé aktivity projektu účastnice projektu něco získali – získali nové kompetence, vědomosti, dovednosti, nové sociální impulsy, nové příklady atd.

 1. Aktivizační program
 2. Profesní poradenství
 3. Rekvalifikace a profesní vzdělávání
 4. Individuální poradenství při hledání zaměstnání
 5. Zprostředkování zaměstnání – flexibilní formy zaměstnání

Realizátor projektu
Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.
IČ: 25344412
Tovačovského 337, 767 01  Kroměříž

Partner projektu
Jazyková škola ATHENA s.r.o.
IČ: 253 39 702
Karolíny Světlé 3366/6, 767 01  Kroměříž

Kontaktní osoba
Mgr. Marek Ginter
ginter@athena.cz
+420 774 408 416

Aktivity projektu

1. Aktivizační program – 1. skupina

 • termín: 26. 11. 2019 – 10. 12. 2019
 • vstoupily: 2 účastnice
 • úspěšně ukončily: 2 účastnice

2. Aktivizační program – 2. skupina

 • termín: 14. 2. 2020 – 27. 2. 2020
 • vstoupily: 2 účastnice
 • úspěšně ukončily: 2 účastnice

3. Aktivizační program – 3. skupina

 • termín: 11. 9. 2020 – 8. 10. 2020
 • vstoupila: 1 účastnice
 • úspěšně ukončila: 1 účastnice

4. Aktivizační program – 4. skupina

 • termín: 9. 4. 2021 – 30. 4. 2021
 • vstoupila: 1 účastnice
 • úspěšně ukončila: 1 účastnice

5. Aktivizační program – 5. skupina

 • termín: 10. 5. 2021 – 31. 5. 2021
 • vstoupila: 1 účastnice
 • úspěšně ukončila: 1 účastnice

6. Aktivizační program – 6. skupina

 • termín: 13.9.2021 – 8.10.2021
 • vstoupilo: 5 účastnic
 • úspěšně ukončilo: 5 účastnic

7. Aktivizační program – 7. skupina

 • termín: 21.9.2021 – 14.10.2021
 • vstoupila: 1 účastnice
 • úspěšně ukončila: 1 účastnice

8. Aktivizační program – 8. skupina

 • termín: 6.12.2021 – 7.1.2022
 • vstoupila: 1 účastnice
 • úspěšně ukončila: 1 účastnice

9. Aktivizační program – 9. skupina

 • termín: 4.1.2022 – 18.1.2022
 • vstoupily: 2 účastnice
 • úspěšně ukončily: 2 účastnice

10. Aktivizační program – 10. skupina

 • termín: 18.1.2022 – 4.2.2022
 • vstoupila: 1 účastnice
 • úspěšně ukončila: 1 účastnice

11. Aktivizační program – 11. skupina

 • termín: 19.1.2022 – 4.2.2022
 • vstoupily: 2 účastnice
 • úspěšně ukončily: 2 účastnice

12. Aktivizační program – 12. skupina

 • termín: 7.6.2022 – 28.6.2022
 • vstoupila: 1 účastnice
 • úspěšně ukončila: 1 účastnice

13. Aktivizační program – 13. skupina

 • termín: 27.6.2022 – 15.7.2022
 • vstoupily: 3 účastnice
 • úspěšně ukončily: 3 účastnice

Zpět na stránku Projekty OP Z

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

HLAVNÍ SÍDLO ŠKOLY

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

PRACOVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ

Oskol 433/3

767 01 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X