Základní údaje o projektu

název: Maminky – pomůžeme Vám najít práci

registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010462

doba realizace projektu: 1. listopadu 2019 až 30. dubna 2022

Popis projektu
Projekt je zaměřen na řešení problémů lokální nezaměstnanosti v oblasti MAS Střední Haná formou skupinového a individuálního poradenství, formou dalšího vzdělávání (rekvalifikační kurzy) a formou zprostředkování zaměstnání při vytváření udržitelných pracovních míst.

Cíle projektu

 • podpořit 30 osob účastí v projektu
 • podpořit 8 osob úspěšným absolvováním rekvalifikačního kurzu
 • zprostředkovat vhodné zaměstnání pro 3 osoby

Cílová skupina projektu
Cílová skupina projektu jsou maminky v regionu MAS Střední Haná vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené.

Aktivity projektu
Všechny aktivity projektu jsou navrženy tak, aby byly ku prospěchu cílové skupině, čili aby z každé aktivity projektu účastnice projektu něco získali – získali nové kompetence, vědomosti, dovednosti, nové sociální impulsy, nové příklady atd.

 1. Aktivizační program
 2. Profesní poradenství
 3. Rekvalifikace a profesní vzdělávání
 4. Individuální poradenství při hledání zaměstnání
 5. Zprostředkování zaměstnání – flexibilní formy zaměstnání

Realizátor projektu
Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.
IČ: 25344412
Tovačovského 337, 767 01  Kroměříž

Partner projektu
Jazyková škola ATHENA s.r.o.
IČ: 253 39 702
Karolíny Světlé 3366/6, 767 01  Kroměříž

Kontaktní osoba
Mgr. Marek Ginter
ginter@athena.cz
+420 774 408 416

Aktivity projektu

1. Aktivizační program – 1. skupina

 • termín: 26. 11. 2019 – 10. 12. 2019
 • vstoupily: 2 účastnice
 • úspěšně ukončily: 2 účastnice

2. Aktivizační program – 2. skupina

 • termín: 14. 2. 2020 – 27. 2. 2020
 • vstoupily: 2 účastnice
 • úspěšně ukončily: 2 účastnice

3. Aktivizační program – 3. skupina

 • termín: 11. 9. 2020 – 8. 10. 2020
 • vstoupila: 1 účastnice
 • úspěšně ukončila: 1 účastnice

Zpět na stránku Projekty OP Z

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Vyplněním předběžné přihlášky dáváte najevo svůj zájem o studium na naší škole v příštím školním roce. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT, který obdržíte u vašeho výchovného poradce nebo si ji můžete stáhnout zde, v elektronické podobě.

Hlásím se na SŠ

Hlásím se na VOŠ

Kontaktní informace

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

 

X