Základní údaje o projektu

název: Maminky – pomůžeme Vám najít práci

registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010462

doba realizace projektu: 1. listopadu 2019 až 30. dubna 2022

Popis projektu
Projekt je zaměřen na řešení problémů lokální nezaměstnanosti v oblasti MAS Střední Haná formou skupinového a individuálního poradenství, formou dalšího vzdělávání (rekvalifikační kurzy) a formou zprostředkování zaměstnání při vytváření udržitelných pracovních míst.

Cíle projektu

 • podpořit 30 osob účastí v projektu
 • podpořit 8 osob úspěšným absolvováním rekvalifikačního kurzu
 • zprostředkovat vhodné zaměstnání pro 3 osoby

Cílová skupina projektu
Cílová skupina projektu jsou maminky v regionu MAS Střední Haná vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené.

Aktivity projektu
Všechny aktivity projektu jsou navrženy tak, aby byly ku prospěchu cílové skupině, čili aby z každé aktivity projektu účastnice projektu něco získali – získali nové kompetence, vědomosti, dovednosti, nové sociální impulsy, nové příklady atd.

 1. Aktivizační program
 2. Profesní poradenství
 3. Rekvalifikace a profesní vzdělávání
 4. Individuální poradenství při hledání zaměstnání
 5. Zprostředkování zaměstnání – flexibilní formy zaměstnání

Realizátor projektu
Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.
IČ: 25344412
Tovačovského 337, 767 01  Kroměříž

Partner projektu
Jazyková škola ATHENA s.r.o.
IČ: 253 39 702
Karolíny Světlé 3366/6, 767 01  Kroměříž

Kontaktní osoba
Mgr. Marek Ginter
ginter@athena.cz
+420 774 408 416

Aktivity projektu

1. Aktivizační program – 1. skupina

 • termín: 26. 11. 2019 – 10. 12. 2019
 • vstoupily: 2 účastnice
 • úspěšně ukončily: 2 účastnice

2. Aktivizační program – 2. skupina

 • termín: 14. 2. 2020 – 27. 2. 2020
 • vstoupily: 2 účastnice
 • úspěšně ukončily: 2 účastnice

3. Aktivizační program – 3. skupina

 • termín: 11. 9. 2020 – 8. 10. 2020
 • vstoupila: 1 účastnice
 • úspěšně ukončila: 1 účastnice

4. Aktivizační program – 4. skupina

 • termín: 9. 4. 2021 – 30. 4. 2021
 • vstoupila: 1 účastnice
 • úspěšně ukončila: 1 účastnice

5. Aktivizační program – 5. skupina

 • termín: 10. 5. 2021 – 31. 5. 2021
 • vstoupila: 1 účastnice
 • úspěšně ukončila: 1 účastnice

6. Aktivizační program – 6. skupina

 • termín: 13.9.2021 – 8.10.2021
 • vstoupilo: 5 účastnic
 • úspěšně ukončilo: 5 účastnic

7. Aktivizační program – 7. skupina

 • termín: 21.9.2021 – 14.10.2021
 • vstoupila: 1 účastnice
 • úspěšně ukončila: 1 účastnice

8. Aktivizační program – 8. skupina

 • termín: 6.12.2021 – 7.1.2022
 • vstoupila: 1 účastnice
 • úspěšně ukončila: 1 účastnice

9. Aktivizační program – 9. skupina

 • termín: 4.1.2022 – 18.1.2022
 • vstoupily: 2 účastnice
 • úspěšně ukončily: 2 účastnice

10. Aktivizační program – 10. skupina

 • termín: 18.1.2022 – 4.2.2022
 • vstoupila: 1 účastnice
 • úspěšně ukončila: 1 účastnice

11. Aktivizační program – 11. skupina

 • termín: 19.1.2022 – 4.2.2022
 • vstoupily: 2 účastnice
 • úspěšně ukončily: 2 účastnice

12. Aktivizační program – 12. skupina

 • termín: 7.6.2022 – 28.6.2022
 • vstoupila: 1 účastnice
 • úspěšně ukončila: 1 účastnice

13. Aktivizační program – 13. skupina

 • termín: 27.6.2022 – 15.7.2022
 • vstoupily: 3 účastnice
 • úspěšně ukončily: 3 účastnice

Zpět na stránku Projekty OP Z

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X