Jsme mezi akreditovanými organizacemi Erasmus+

Jsme mezi akreditovanými organizacemi Erasmus+

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s. r. o. získala akreditaci v programu Erasmus+.

Žáci a učitelé naší školy budou v příštích letech vyjíždět na zahraniční stáže.

Studenti

Program Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období let 2014 až 2020. Podporuje spolupráci a mobilitu napříč odvětvími vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu.

Další informace o aktivitách školy najdete na webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítích Instagram a Facebook.

Zdroj obrazového materiálu: Walkerssk a Ernesto Eslava, Pixabay

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

X