Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s. r. o. získala akreditaci v programu Erasmus+.

Žáci a učitelé naší školy budou v příštích letech vyjíždět na zahraniční stáže.

Studenti

Program Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období let 2014 až 2020. Podporuje spolupráci a mobilitu napříč odvětvími vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu.

Další informace o aktivitách školy najdete na webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítích Instagram a Facebook.

Zdroj obrazového materiálu: Walkerssk a Ernesto Eslava, Pixabay

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

blank

Hlavní sídlo školy

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.

náměstí T.G. Masaryka 2433, 

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 577 215 314

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.

Tovačovského 337,

767 05 Kroměříž

belancinova@spos.cz

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

X