Informace k absolutoriu VOŠ

Na tomto místě naleznete informace týkající se absolutorií pro obor Cestovní ruch.

Absolutorium se skládá ze zkoušky z odborných předmětů, cizího jazyka a obhájení absolventské práce.

 Harmonogram absolutorií v nadcházejícím termínu

Termín absolutoria v řádném termínu na pracovišti ve Zlíněbude zveřejněn

 

Pokyny k vypracování absolventské práce VOŠ

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X