Profil absolventa

Absolvent oboru:

  • umí řešit kokrétní praktické situace v oblasti cestovního ruchu,
  • je schopen využít reálií a jazykových schopností v konkrétních turistických destinacích,
  • ovládá základní obchodní a ekonomické činnosti v podmínkách cestovního ruchu (marketing, management, účetnictví),
  • orientuje se v problematice mezinárodního práva v oblasti cestovního ruchu,
  • je připraven na provádění směnárenských činností a zprostředkování služeb ve vnitrostátní i mezinárodní dopravě,
  • má znalosti z oblasti domácí i světové kultury a umění,
  • jedná s partnery diplomaticky, zná zásady společenského protokolu,
  • je schopen pracovat týmově, analyticky, při své práci využívá moderní informační technologie,
  • zvládá práci na pozici středního managementu ve stravovacích a ubytovacích zařízeních, je vybaven znalostmi bezpečnosti a hygieny práce.

Významnou složkou profilu absolventa je praktické procvičení a zvládnutí získaných vědomostí v průběhu praxe.

Profil absolventa odpovídá evropskému standardu v tomto oboru.

Možnosti uplatnění absolventů

Absolvent má možnost uplatnění v řídících funkcích středních a malých firem v oblasti cestovního ruchu a mezinárodního obchodu. Je připraven pro práci v informačních kancelářích, cestovních kancelářích a agenturách, v lázeňství, v hotelech, v dopravních a přepravních organizacích, u společností pořádajících festivaly, veletrhy, výstavy apod. Současně je připraven pro samostatné podnikání v oboru cestovního ruchu.

Základní informace o oboru VOŠ Cestovní ruch naleznete na této stránce.

Informace pro studenty oboru VOŠ Cestovní ruch naleznete na této stránce.

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Tovačovského 337

767 01 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X