Profil absolventa

Absolvent oboru:

  • umí řešit kokrétní praktické situace v oblasti cestovního ruchu,
  • je schopen využít reálií a jazykových schopností v konkrétních turistických destinacích,
  • ovládá základní obchodní a ekonomické činnosti v podmínkách cestovního ruchu (marketing, management, účetnictví),
  • orientuje se v problematice mezinárodního práva v oblasti cestovního ruchu,
  • je připraven na provádění směnárenských činností a zprostředkování služeb ve vnitrostátní i mezinárodní dopravě,
  • má znalosti z oblasti domácí i světové kultury a umění,
  • jedná s partnery diplomaticky, zná zásady společenského protokolu,
  • je schopen pracovat týmově, analyticky, při své práci využívá moderní informační technologie,
  • zvládá práci na pozici středního managementu ve stravovacích a ubytovacích zařízeních, je vybaven znalostmi bezpečnosti a hygieny práce.

Významnou složkou profilu absolventa je praktické procvičení a zvládnutí získaných vědomostí v průběhu praxe.

Profil absolventa odpovídá evropskému standardu v tomto oboru.

Možnosti uplatnění absolventů

Absolvent má možnost uplatnění v řídících funkcích středních a malých firem v oblasti cestovního ruchu a mezinárodního obchodu. Je připraven pro práci v informačních kancelářích, cestovních kancelářích a agenturách, v lázeňství, v hotelech, v dopravních a přepravních organizacích, u společností pořádajících festivaly, veletrhy, výstavy apod. Současně je připraven pro samostatné podnikání v oboru cestovního ruchu.

Základní informace o oboru VOŠ Cestovní ruch naleznete na této stránce.

Informace pro studenty oboru VOŠ Cestovní ruch naleznete na této stránce.

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Vyplněním předběžné přihlášky dáváte najevo svůj zájem o studium na naší škole v příštím školním roce. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT, který obdržíte u vašeho výchovného poradce nebo si ji můžete stáhnout zde, v elektronické podobě.

Hlásím se na SŠ

Hlásím se na VOŠ

Kontaktní informace

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

 

X