Profil absolventa

Absolvent oboru:

  • umí řešit kokrétní praktické situace v oblasti cestovního ruchu,
  • je schopen využít reálií a jazykových schopností v konkrétních turistických destinacích,
  • ovládá základní obchodní a ekonomické činnosti v podmínkách cestovního ruchu (marketing, management, účetnictví),
  • orientuje se v problematice mezinárodního práva v oblasti cestovního ruchu,
  • je připraven na provádění směnárenských činností a zprostředkování služeb ve vnitrostátní i mezinárodní dopravě,
  • má znalosti z oblasti domácí i světové kultury a umění,
  • jedná s partnery diplomaticky, zná zásady společenského protokolu,
  • je schopen pracovat týmově, analyticky, při své práci využívá moderní informační technologie,
  • zvládá práci na pozici středního managementu ve stravovacích a ubytovacích zařízeních, je vybaven znalostmi bezpečnosti a hygieny práce.

Významnou složkou profilu absolventa je praktické procvičení a zvládnutí získaných vědomostí v průběhu praxe.

Profil absolventa odpovídá evropskému standardu v tomto oboru.

Možnosti uplatnění absolventů

Absolvent má možnost uplatnění v řídících funkcích středních a malých firem v oblasti cestovního ruchu a mezinárodního obchodu. Je připraven pro práci v informačních kancelářích, cestovních kancelářích a agenturách, v lázeňství, v hotelech, v dopravních a přepravních organizacích, u společností pořádajících festivaly, veletrhy, výstavy apod. Současně je připraven pro samostatné podnikání v oboru cestovního ruchu.

Základní informace o oboru VOŠ Cestovní ruch naleznete na této stránce.

Informace pro studenty oboru VOŠ Cestovní ruch naleznete na této stránce.

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

Hlavní sídlo školy

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.
náměstí T.G. Masaryka 2433, 
760 01 Zlín
info@spos.cz
REDIZO: 600020525
IZO: 108 021 041

Zlín škola

Pracoviště Kroměříž

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.
Tovačovského 337,
767 05 Kroměříž
belancinova@spos.cz
REDIZO: 600020525
IZO: 108 021 041

 

X