Tuto charitativní akci si pod svá křídla vzala tento rok studentská firma ze třídy 3.A. Výtěžek sbírky je určen na pomoc dětem se závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů, a to konkrétně na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů a dalších.

Rád bych touto cestou poděkoval naší studentské firmě  za pomoc a podporu v rámci letošní sbírky "Srdíčkových dnů", která se konala od 20.3. do 24.3.  Vaše pomoc je pro nemocné děti, které jsme tímto způsobem podpořili a věřte, že tato pomoc je opravdu nedocenitelná a i Vaší zásluhou se dostane pomoci většímu počtu rodin, které to v životě mají opravdu velmi obtížné a podporu od nás ostatních skutečně potřebují.

Ještě jednou děkujeme všem žákům, učitelům a rodičům za finanční podporu projektu pořádané organizací Život dětem o.p.s.. Opravdu si toho nesmírně vážíme

David Martinek
 ředitel školy

srdíčkové dny_2017
blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X