Dokumenty školy

  • Školní řád (účinnost od 1.9.2019) – stáhnout dokumet PDF
  • Stipendijní řád SŠP a VOŠ 2018 (příloha č.1 ke Školnímu řádu) – stáhnout dokument PDF
  • IVP (příloha č.2 ke Školnímu řádu) – stáhnout dokument PDF
  • Organizace studia a klasifikace VOSstáhnout dokument PDF
  • ŠVPŠkolní vzdělávací programy jsou k nahlédnutí v kanceláři školy
  • Jednotná kritéria praktické zkoušky pro šk. rok 2020/2021budou zveřejněna v prosinci

 

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Vyplněním předběžné přihlášky dáváte najevo svůj zájem o studium na naší škole v příštím školním roce. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT, který obdržíte u vašeho výchovného poradce nebo si ji můžete stáhnout zde, v elektronické podobě.

Hlásím se na SŠ

Hlásím se na VOŠ

Kontaktní informace

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

 

X