Dokumenty školy

  • Školní řád (účinnost od 1.9.2019) – stáhnout dokumet PDF
  • Stipendijní řád SŠP a VOŠ 2018 (příloha č.1 ke Školnímu řádu) – stáhnout dokument PDF
  • IVP (příloha č.2 ke Školnímu řádu) – stáhnout dokument PDF
  • Organizace studia a klasifikace VOSstáhnout dokument PDF
  • ŠVPŠkolní vzdělávací programy jsou k nahlédnutí v kanceláři školy
  • Jednotná kritéria praktické zkoušky pro šk. rok 2020/2021budou zveřejněna v prosinci

 

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X