Erasmus Days. Poznáváme svět

Erasmus Days. Poznáváme svět

Program Erasmus+ nabízí zahraniční zkušenost také žákům základních a středních škol poskytujících všeobecné vzdělávání. Na rozdíl od vysokoškoláků nemohou vyjet samostatně, ale vždy v rámci projektu školy, kde studují. Je to jedinečná příležitost zjistit, jak to chodí v jiné zemi, získat nové zkušenosti, zlepšit se v cizím jazyce a navázat mezinárodní přátelství.

Mezi země, které jsme v posledních letech navštívili, patří Itálie, Malta, Španělsko, Německo, Řecko, Maďarsko, Rakousko a Irsko. Tyto pobyty podporují mezinárodní spolupráci jak vyučujících, tak žáků. Přinášejí inovace do vzdělávání a v  účastnících prohlubují všeobecný rozvoj dovedností.

Erasmus Days 2023 - trička

Doprovodnou akcí, která na Střední škole podnikatelské a Vyšší odborné škole, s. r. o. Zlín  již probíhá každoročně, je projekt Erasmus Days. Letos se akce uskutečníla 12. října 2023. Pro uchazeče v tomto školním roce (žáky 3. ročníků) byly připraveny prezentace žákyň, které měly možnost díky programu Erasmus+ strávit 4 týdny praxe na Maltě. Úvodní slovo měl již tradičně pan ředitel Mgr. David Martinek, který v angličtině žáky seznámil s procesem žádostí o Erasmus+ a průběhu realizace samotné. Díky Domu zahraniční spolupráce v Praze, který má na starosti tento projekt v rámci ČR, byly rozdány propagační materiály s logem Erasmus Days.

Erasmus Days 2023 - nástěnka

Žáci 2. a 3. ročníků měli také možnost diskuse se zahraničními dobrovolnicemi z Centra Akropolis v Uherském Hradišti, které je seznámily se zeměmi svého původu (Azerbajdžán, Arménie, Turecko), a představily jim tak kulturu jiných zemí v anglickém jazyce.

Výstupem z tohoto projektového dne byla trička s logem Erasmus Days, které žáci vlastnoručně vyrobili.

Více fotografií z akce si můžete prohlédnout v galerii Zonerama.

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Vánoční přání? Žádný problém!

Vánoční přání? Žádný problém!

Kupovat si vánoční přáníčka je nuda! Na Střední škole podnikatelské a Vyšší odborné škole ve Zlíně si umíme poradit!

Vánoční přáníčka

Předvánoční čas jsme si s prvními ročníky střední školy zpestřili vánočními dílničkami. Pod vedením Mgr. Anny Sikorové si studenti mohli vyrobit vánoční přáníčka, jmenovky na dárky nebo dekorace.

Na výrobky našich šikovných výtvarníků se můžete podívat v galerii Zonerama.

Další novinky a informace najdete na webu školy www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Vztahujeme se! Zlepšujeme atmosféru ve třídách

Vztahujeme se! Zlepšujeme atmosféru ve třídách

Na Střední škole podnikatelské a Vyšší odborné škole, s. r. o. ve Zlíně dobře víme, že vztahy v třídním kolektivu jsouto nejdůležitější. Proto se touto problematikou soustavně zabýváme.

Aktivita - vztahy ve třídě 3

8. prosince 2021 jsme v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání navázali na aktivity zářijového adaptačního pobytu, které nám pravidelně zajišťuje Sociálně pedagogická poradna Zlín pod vedením paní doktorky Pavlíčkové. Žáci měli možnost projevit své emoce, nálady a celkové pocity, které prožívají ve škole i ve svém volném čase.

Aktivita - vztahy ve třídě 1

Pěvně věřímě, tyto akce pomohou předcházet rizikovému chování ve třídních kolektivech.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout v galerii Zonerama.

Další novinky a informace najdete na webu školy www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Erasmus + na SPOŠ. Propojujeme se se světem!

Erasmus + na SPOŠ. Propojujeme se se světem!

V pátek 15. října 2021 se na Střední škole podnikatelské a Vyšší odborné škole, s. r. o. ve Zlíně konala akce Erasmus Day.

Během tohoto speciálního dne se žáci dozvěděli spoustu informací o programu Erasmus+ a seznámili se s možností vyjet do ciziny v rámci aktivit tohoto programu.

Erasmus Day

Proběhly také online rozhovory, při kterých měli možnost seznámit se s konkrétními aktivitami, které pro ně připravili naši spolupracovníci v zahraničí

Erasmus Day - telemost

Během pátku se naši žáci rovněž setkali se zahraničními studenty, kteří nás v rámci tohoto netradičního dne navštívili.

Kolegové z různých států světa pro naše žáky uspořádali workshop, na kterém jim představili své země.

Erasmus Day - beseda

Celá akce se vydařila a pevně věříme, že byla začátkem dalších úspěšných aktivit naší školy v rámci programu Erasmus+.

Více obrázků z akce najdete na našem účtu Zonerama.

Další novinky a informace najdete na webu školy www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X