Dne 5. listopadu 2015 vyrazila třída 2. A. na naučnou, obohacující a velmi přínosnou exkurzi do sídla firmy RUDOLF JELÍNEK a.s. ve Vizovicích.

Exkurze začala videoprojekcí a pokračovala prohlídkou celého areálu, od muzea až po balírnu.

Součástí výletu se stala také návštěva Zámecké čokoládovny a malá procházka po zahradách vizovického zámku.

Cíl exkurze – seznámení s hlavními principy výroby, historií a tradicí firmy RUDOLF JELÍNEK a.s. jako významného českého výrobce a exportéra v oblasti výroby alkoholických nápojů byl splněn a již nyní se těšíme na další podobné zážitky.

Prohlédněte si fotogalerii [wp-svg-icons icon=”point-right” wrap=”i”]

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

X