Projekt Revolution Train dorazil na zlínské nádraží. Naši studenti si nenchali ujít příležitost a tento protidrogový vlak ve středu 3. dubna 2019 navštívili.

Na palubě vlaku si všichni prožili poučná a atraktivně pojatý příběh, který vedl účastníky minimálně k zamyšlení nad drogovou problematikou.

A takto popsali svou návštěvu sami účastníci:

V kůži narkomana

Ve středu dne 3. dubna se studenti 2. A mohli seznámit s tím, jaké to je být drogově závislým. Do Zlína totiž přijel Revolution train. Jedná se o unikátní program, jehož „cílem je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů efektivně zapůsobit na návštěvníka vlaku, na jeho pohled na legální i nelegální drogy, závislosti a inspirovat jej k pozitivním životním volbám.“ (citováno z www.revoltiontrain.cz)

Studenti si tak mohli při návštěvě vlakové soupravy – která čítala celkem 6 vagonů uzpůsobených do podoby multimediálních sálů – vyzkoušet, jaké je to být např. ve vězení, ocitnout se u policejního výslechu nebo v drogovém doupěti. Po celou dobu nás provázel příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Velkým pozitivem protidrogového vlaku je, že autoři projektu přistupují k problematice drogové závislosti novým, interaktivním způsobem a za použití moderních technologií, což dokáže dnešní studenty mnohem více oslovit a zaujmout.

A jak se studentům líbila exkurze do skutečného života drogově závislých? To si můžete přečíst ve vybraných příspěvcích žáků.

„Bylo to velmi poučné. Klidně bych šel znovu.“ Dominik, 2.A

„Protidrogový vlak se mi líbil. Myslím si, že je to dobrý nápad, jak ukázat lidem, jaké riziko může nastat, když se do něčeho takového dostanou. Možná to nepomůže všem, ale aspoň některým to otevře oči. Je to dobrý nápad a vše bylo moc hezky udělané.“ Míša, 2.A

„Velmi zajimavý obsah, který předčil naše očekávání. Každý se dokáže vžít do situace lidí, kteří zde byli zobrazeni. Myslím, že to všechny motivovalo k tomu, aby tyto látky neužívali.“ Robert, 2.A

Shodou okolností byl při návštěvě našich studentů repotér Zlínského deníku, takže si celou akci můžete prohlédnout na jeho stránkách.

Prohlédněte si fotoreportáž ve Zlínském deníku

Zdroj obrazového materiálu: www.revolutiontrain.cz

Prohlédněte si rovněž fotogalerii našich studentů

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

HLAVNÍ SÍDLO ŠKOLY

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

PRACOVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ

Oskol 433/3

767 01 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

Share This
X