V úterý 10. října 2017 se naši studenti oboru VOŠ Cestovní ruch Aneta Mahdalíková  a Martin Omelka zúčastnili celostátní soutěže studentů Vyšších odborných škol ekonomického, ekonomicko-právního či čistě právního zaměření pod názvem VOŠTALENT

Soutěž pořádala Obchodní akademie, VOŠ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště pod záštitou předsedkyně Asociace VOŠ Ing. Markéty Pražmové. Cílem vyhlášení a realizace této soutěže je ukázat na kvalitu studentů Vyšších odborných škol, zejména na jejich znalosti využitelné v praxi a objevit v nich podnikatelského ducha.

Soutěže se zúčastnili studenti osmi VOŠ odborného ekonomického zaměření, kteří poměřili v čtyřhodinovém zápolení své teoretické znalosti v písemném testu, praktické dovednosti při řešení případových studií a komunikační dovednosti při diskuzi s odbornou porotou.

Přestože mají naši studenti zaměření na cestovní ruch, dostala se Aneta mezi desítku úspěšných ve  druhém kole. A za to jí patří nejen pochvala a dárek od vedení školy, ale i uznání svých spolužáků.

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X