V úterý 10. října 2017 se naši studenti oboru VOŠ Cestovní ruch Aneta Mahdalíková  a Martin Omelka zúčastnili celostátní soutěže studentů Vyšších odborných škol ekonomického, ekonomicko-právního či čistě právního zaměření pod názvem VOŠTALENT

Soutěž pořádala Obchodní akademie, VOŠ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště pod záštitou předsedkyně Asociace VOŠ Ing. Markéty Pražmové. Cílem vyhlášení a realizace této soutěže je ukázat na kvalitu studentů Vyšších odborných škol, zejména na jejich znalosti využitelné v praxi a objevit v nich podnikatelského ducha.

Soutěže se zúčastnili studenti osmi VOŠ odborného ekonomického zaměření, kteří poměřili v čtyřhodinovém zápolení své teoretické znalosti v písemném testu, praktické dovednosti při řešení případových studií a komunikační dovednosti při diskuzi s odbornou porotou.

Přestože mají naši studenti zaměření na cestovní ruch, dostala se Aneta mezi desítku úspěšných ve  druhém kole. A za to jí patří nejen pochvala a dárek od vedení školy, ale i uznání svých spolužáků.

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

X