Stalo se už pravidlem,  že se naše škola každoročně účastní soutěže Matematický klokan, kterou pořádá Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF OP v Olomouci. Letošní ročník se konal v pátek 17. března 2017.

Na naší škole se této soutěže  zúčastnilo celkem 44 žáků v kategorii Junior.

Kategorie JUNIOR (1. a 2. ročníky)

  • 1. místo        Jakuba Pavel z 1. NS
  • 2. místo        Chytilová Daniela z 1. A
  • 3. místo        Hubáčková Vilma z 2. A a Tomaník Ondřej z 1.A

Nejlepším studentům gratulujeme k dosaženým výsledkům a všem soutěžícím přejeme úspěchy v oblasti matematického vzdělávání.

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

X