Stalo se už pravidlem,  že se naše škola každoročně účastní soutěže Matematický klokan, kterou pořádá Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF OP v Olomouci. Letošní ročník se konal v pátek 17. března 2017.

Na naší škole se této soutěže  zúčastnilo celkem 44 žáků v kategorii Junior.

Kategorie JUNIOR (1. a 2. ročníky)

  • 1. místo        Jakuba Pavel z 1. NS
  • 2. místo        Chytilová Daniela z 1. A
  • 3. místo        Hubáčková Vilma z 2. A a Tomaník Ondřej z 1.A

Nejlepším studentům gratulujeme k dosaženým výsledkům a všem soutěžícím přejeme úspěchy v oblasti matematického vzdělávání.

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

blank

Hlavní sídlo školy

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.

náměstí T.G. Masaryka 2433, 

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 577 215 314

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.

Tovačovského 337,

767 05 Kroměříž

belancinova@spos.cz

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

X