Stalo se už pravidlem,  že se naše škola každoročně účastní soutěže Matematický klokan, kterou pořádá Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF OP v Olomouci. Letošní ročník se konal v pátek 17. března 2017.

Na naší škole se této soutěže  zúčastnilo celkem 44 žáků v kategorii Junior.

Kategorie JUNIOR (1. a 2. ročníky)

  • 1. místo        Jakuba Pavel z 1. NS
  • 2. místo        Chytilová Daniela z 1. A
  • 3. místo        Hubáčková Vilma z 2. A a Tomaník Ondřej z 1.A

Nejlepším studentům gratulujeme k dosaženým výsledkům a všem soutěžícím přejeme úspěchy v oblasti matematického vzdělávání.

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X