V úterý 28. března 2017 absolvoval tříčlenný tým ze 3.A ve složení Dominika Fialová, Eva Hrůzová, Adam Hřib, test 10. ročníku soutěže Europasecura. Jedná se o celostátní soutěž pro studenty středních škol o prioritách bezpečnostní politiky České republiky, Evropské unie a Severoatlantické aliance.

Krajské kolo se skládá z části písemné a ústní. Písemné kolo je zaměřeno na vypracování specifické bezpečnostní analýzy. Studenti se stanou experty na zahraniční a bezpečnostní politiku a připraví doporučení pro vládu České republiky a Evropskou unii.

Celostátního kola se zúčastní maximálně 14 nejúspěšnějších týmu z krajských kol. Soutěžící se budou plnit nejrůznější úkoly v terénu i na složitých jednáních jako diplomaté členských zemí EU / NATO a řešit neklidnou politickou situaci ve fiktivním státě Dormenistán.

Držíme našim studentům pěsti na cestě k hlavní ceně soutěže – zájezdu do Bruselu.

Ing. Eva Havrlantová, vyučující ekonomických předmětů

Zdroj obrazového materiálu: FB Europasecura

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X