V pondělí 20. března 2017 se žáci tříd 2.A, 3.A a 1.NS zúčastnili přednášky Centra na podporu integrace cizinců ve Zlínském kraji. Cílem bylo seznámit žáky s procesem integrace cizinců v České republice a zprostředkovat informace o jiných kulturách, jejich zajímavostech a zvláštnostech v návaznosti na kulturu vlastní.

Na začátku byla žákům představena činnost Centra, následně vysvětleny pojmy jako kultura, akulturace, asimilace, kulturní šok, interkulturní prostředí, multikultura, tolerance, stereotypy, předsudky atd. Žáci byli seznámeni s vývojem a aktuální situací imigrace v ČR.

IMG_20170320_110030

Ve třetí části proběhla beseda s paní z Ukrajiny, která vyprávěla svůj životní příběh a zkušenosti s pro ni novým prostředím. Zároveň měli žáci příležitost se jí ptát na cokoliv, co je z jejího života zajímalo.

Celá beseda probíhala v přátelském duchu, žáci byli neustále zapojováni do diskuse a mohli vyjádřit svůj názor k danému tématu.

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Hlavní sídlo školy

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.

náměstí T.G. Masaryka 2433, 

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 577 215 314

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.

Tovačovského 337,

767 05 Kroměříž

belancinova@spos.cz

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

X