V pondělí 20. března 2017 se žáci tříd 2.A, 3.A a 1.NS zúčastnili přednášky Centra na podporu integrace cizinců ve Zlínském kraji. Cílem bylo seznámit žáky s procesem integrace cizinců v České republice a zprostředkovat informace o jiných kulturách, jejich zajímavostech a zvláštnostech v návaznosti na kulturu vlastní.

Na začátku byla žákům představena činnost Centra, následně vysvětleny pojmy jako kultura, akulturace, asimilace, kulturní šok, interkulturní prostředí, multikultura, tolerance, stereotypy, předsudky atd. Žáci byli seznámeni s vývojem a aktuální situací imigrace v ČR.

IMG_20170320_110030

Ve třetí části proběhla beseda s paní z Ukrajiny, která vyprávěla svůj životní příběh a zkušenosti s pro ni novým prostředím. Zároveň měli žáci příležitost se jí ptát na cokoliv, co je z jejího života zajímalo.

Celá beseda probíhala v přátelském duchu, žáci byli neustále zapojováni do diskuse a mohli vyjádřit svůj názor k danému tématu.

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

HLAVNÍ SÍDLO ŠKOLY

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

PRACOVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ

Oskol 433/3

767 01 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

Share This
X