Využití prostor ve Zlíně

zlinwebVyužití  prostor ve Zlíně (nám. T.G. Masaryka 2433)

učebny (multimediálně vybavené*) a PC učebny.

20141122_123219Učebny jsou standardní velikosti (max. 24 osob)

 

 

tel. +420 577 215 314, +420 577 210 227 nebo na email:  spos@spos.cz.

*) multimediálně vybavené (dataprojektor, PC nebo notebook, interaktivní tabule, reporoduktory)