Oznámení o poskytnutí dotace

Název programu: „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním”

Rozhodnutí č. MSMT-735-13/2017-1

Název podpořeného subjektu (školy): Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o. čerpá dotaci z rozvojového programu MŠMT s názvem „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září-prosinec 2017


Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o. čerpá dotaci z rozvojového programu MŠMT s názvem „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září-prosinec 2016