Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je Technologické inovační centrum s.r.o., které je zřízeno Zlínským krajem a Univerzitou T. Bati ve Zlíně a které se zabývá podporou inovačního podnikání ve Zlínském kraji.

Soutěž „Můj první milion“ je určená pro všechny zájemce o podnikání, kteří si chtějí otestovat svůj podnikatelský nápad a nastartovat své podnikání. Předmětem soutěže je zpracování podnikatelského záměru a jeho rozvoj směrem k realizaci.

10. ročník odborně-kreativní soutěže  určené pro studenty středních škol, vysokých škol a veřejnosti ve Zlínském kraji.

Soutěž pořádá Technologické inovační centrum s.r.o. ve spolupráci se Zlínským krajem a partnery soutěže. Cílem soutěže je najít a podpořit zajímavé podnikatelské nápady a projekty a rozvíjet podnikatelského ducha u studentů a veřejnosti.

Vyhlášení soutěže: 1. říjen 2016
Uzávěrka příjmu přihlášek: 31. leden 2017
Série workshopů říjen – prosinec 2017

Více na www.mujprvnimilion.cz.

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X