Zájemcům o studium nabízíme obor

Podnikání 64-41-L/51

www Podnikání

Vzdělávací program je určen pro absolventy středních odborných učilišť, kteří mají zájem o doplnění a rozšíření svého vzdělání.

Studium trvá 2 roky v denní nebo 3 roky v dálkové formě studia a je ukončeno maturitní zkouškou.

Učební plány naleznete na těchto odkazech:

Dálková forma studia probíhá o sobotách pouze na pracovišti Kroměříž.

Pokud máte vážný zájem o studium, kontaktujte nás

Přihlášku ke studiu si můžete podat ještě do konce srpna. Přijímáme do naplnění kapacit.