Obor Podnikání

Zájemcům o studium nabízíme obor

Podnikání 64-41-L/51

www Podnikání

Vzdělávací program je určen pro absolventy středních odborných učilišť, kteří mají zájem o doplnění a rozšíření svého vzdělání.

Studium trvá 2 roky v denní nebo 3 roky v dálkové formě studia a je ukončeno maturitní zkouškou.

Učební plány naleznete na těchto odkazech:

Dálková forma studia probíhá o sobotách pouze na pracovišti Kroměříž.

Pokud máte vážný zájem o studium, kontaktujte nás

Přihlášku ke studiu si můžete podat ještě do konce srpna. Přijímáme do naplnění kapacit.

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

HLAVNÍ SÍDLO ŠKOLY

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

PRACOVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ

Oskol 433/3

767 01 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X