Nejlepší třída byla odměněna

Nejlepší třída byla odměněna

Nejúspěšnější třídou se na konci školního roku 2015/2016 stala třída 1.A.  Žáci byli odměněni za vynikající studijní výsledky výbornou pizzou, kterou nám v rámci spolupráce poskytla Ogarova pizza. Třídě 1.A blahopřejeme a věříme, že jim pizza chutnala.

Všem přejeme krásné prázdniny.

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

X