Vážení zájemci o studium,

ředitel  Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s.r.o. vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku školního roku 2019/2020 do naplnění kapacit volných míst oborů:

63-41-M/01    EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (předpokládaný počet volných míst 8) čtyřleté denní studium

64-41-L/51      PODNIKÁNÍ- denní forma  (předpokládaný počet volných míst 10) dvouleté denní forma studia

64-41-L/51      PODNIKÁNÍ-  dálková forma  (předpokládaný počet volných míst 15) tříletá dálková forma studia

Uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek pouze na základě prospěchu z 8. a 9. třídy ZŠ, podle kritérií z 1. kola (bez dosažených bodů z jednotných přijímacích zkoušek).

Přihlášku je možno  odevzdávat do 14.5. 2019 na sekretariátu školy v pracovní dny od 7:30 do 15:00  nebo ji můžete poslat  poštou doporučeně na předepsaném tiskopise s podacím razítkem nejpozději ze dne 14.5.2019.

Vyhlášení výsledků 16.5.2019

Přihlášky posílejte na tuto adresu:

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.
nám. T.G.Masaryka 2433, 760 01 Zlín

Tiskopis přihlášky by měl být pro tyto případy k dispozici především ve středních školách. Přihlášku lze podat také na tiskopisu z webových stránek CERMAT

Přihláška musí být vyplněna a potvrzena základní školou.

Lékařské potvrzení nepožadujeme.