Ve dnech 1. – 7. listopadu 2015 se v rámci výzvy č. 56 zúčastnily dvě naše učitelky, Mgr. Hana Odstrčilíková a Mgr. Aneta Zvonková, stínování (shadowing) učitelů ve školách v Bruselu. Tato stáž byla zaměřena na profesní rozvoj pedagogů cizích jazyků.

Stáž probíhala ve dvou školách. První z nich byla italská střední škola s názvem Instituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore. Druhou pak Evropská škola v Bruselu – Ecole Européenne de Bruxelles. Nejdříve jsme absolvovaly prohlídku školy a měly jsme tak možnost srovnat vybavení na školách u nás a ve škole Evropské. Evropská škola poskytuje 5leté primární a 7leté sekundární vzdělávání zakončené maturitní zkouškou. Škola zahrnuje několik oddělených jazykových sekcí, ve kterých jsou žáci vyučováni ve svém mateřském jazyce. Mimo sekci anglickou, francouzskou, německou aj., je zde i sekce česká. V rámci hodin náslechů jsme se podívaly, jak žáci pracují s výpočetní technikou při práci na projektu o jejich městě, jaké metody a postupy učitelé při výuce využívají. Poslední den jsme měly příležitost vést výuku v tzv. Evropské hodině, ve které se spojí žáci z různých sekcí, a probíhá jazyková hodina. Tím jsme si samy vyzkoušely, jak probíhá výuka v multikulturní třídě.

Jednatelka společnosti Bohemia EU Planners paní Raymová, která také celý náš pobyt zařizovala, nás uvítala ve své kanceláři, kde nás informovala o projektech pro školy, které tato společnost zajišťuje. Bylo pro nás uspořádáno setkání s vedoucí překladatelského oddělení Evropského parlamentu, která nám přiblížila náročnost překladů různých smluv a jiných dokumentů a vysvětlila nám hlavní principy a úskalí tohoto složitého procesu.

V rámci týdenního programu jsme také navštívily centrum Bruselu s náměstím Grande-Palace, které je zapsané do seznamu UNESCO. Neopomněly jsme navštívit ani jednu z dominant nejen Bruselu, ale i celé Evropy 165 miliardkrát zvětšený atom železa – Atomium, které nám nabídlo krásný pohled na celý Brusel. Další zastávkou bylo Informační centrum Evropské Unie, odkud jsme si odnesly spoustu materiálů, které se nám budou při výuce jistě hodit. Dále nás čekala prohlídka Parlamentaria. Druhé belgické město, které jsme měly možnost poznat, byly Bruggy, nazývané také „Benátky severu“.

Program týdenního pobytu byl velmi pestrý a zajímavý. Měly jsme možnost seznámit se s jiným způsobem výuky a jinými postupy. Tato stáž pro nás byla velmi cennou zkušeností při cestě k dalšímu profesnímu vzdělávání.

Mgr. Aneta Zvonková, vyučující

Prohlédněte si fotogalerii

Bez n‡zvu-1

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 01 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

Share This
X