Anglický jazyk pro manažerskou praxi. Prezentace oboru UTB

Anglický jazyk pro manažerskou praxi. Prezentace oboru UTB

6. března 2024 nás na Střední škole podnikatelské a Vyšší odborné škole, s. r. o. Zlín navštívily studentky zlínské Univerzity Tomáše Bati.

Jejich prezentace maturantům přiblížila obory Fakulty humanitních studií UTB. Zvláštní pozornost byla věnována oboru Anglický jazyk pro manažerskou praxi.

Žácii na prezentaci UTB - AJ pro manažerskou praxi

Studentky se zaměřily na význam a praktické využití anglického jazyka ve světě podnikání a manažerských pozicích. Podrobně představily obsah a strukturu programu, který poskytuje univerzita, a zdůraznily jeho význam v dnešní konkurenci na trhu práce.

Díky příkladům z praxe a konkrétním situacím studentky UTB ukázaly, jakým způsobem lze anglický jazyk efektivně využít při komunikaci se zahraničními partnery a v různých manažerských situacích.

Studentky také představily výhody studia na UTB a možnosti, které se studentům na této fakultě nabízejí, včetně možností stáží a mezinárodních výměn.

Prezentace UTB - AJ pro manažerskou praxi

Prezentace byla doplněna o možnost osobního setkání s učiteli a studenty této fakulty, takže naši maturanti měli příležitost získat další informace a získat odpovědi na případné dotazy. Akce poskytla ucelený pohled na výhody a perspektivy studia anglického jazyka pro manažerskou praxi na UTB a přinesla maturantům užitečné informace pro volbu  jejich budoucí akademické a profesní dráhy.

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Tovačovského 337

767 01 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X