V úterý 1. září 2015 začal nový školní rok pro žáky denního studia. Studenti se sešli po prázdninách se svými třídními učiteli. Ve škole jsme rovněž přivítali nové studenty čtyřletého denního studia, nástavbového studia a vyšší odborné školy.

Školní rok 2015/2016 začal v sobotu 5. září i pro žáky dálkového a kombinovaného studia na pracovišti v Kroměříži.

Přejeme všem studentům i pedagogům úspěšný školní rok 2015/2016!

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

X