Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení na VOŠ v oborech Daňová a finanční správa a Cestovní ruch. Termín podání přihlášek je do 22. 9. 2016, přijímací řízení proběhne 29. září 2016.

Bližší informace k přijímacího řízení: přijímací řízení VOŠ [wp-svg-icons icon=”point-left” wrap=”i”]

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

X