Ve čtvrtek 8. prosince 2022 proběhl výlet vybraných žáků Střední podnikatelské školy a Vyšší odborné školy, s. r. o. Zlín do adventní Vídně. Ta je vyhlášená svými tradičními vánočními trhy a jarmarky.  

Předvánoční Vídeň - u sv. Štěpána

Naši procházku Vídní jsme v dopoledních hodinách zahájili na náměstí Rathausplatz. Zde je kromě dominantní budovy Staré radnice v zimním období bruslařský park a také hlavní trhové městečko. Procházkou jsme se zastavili u palácového komplexu Hofburg, který byl do roku 1918 rezidencí pro habsburské panovníky. Po centru Vídně jsme se kráčeli malebnými uličkami a ukončili jsme historickou vycházku na Stephansplatz. Na tomto náměstí stojí katedrála svatého Štěpána, která je neodmyslitelným symbolem Vídně. Katedrála slouží od roku 1469 jako sídelní kostel pro vídeňské biskupy a arcibiskupy. My jsme se trefili zrovna na rakouský státní svátek Neposkvrněného početí Panny Marie, proto jsme měli možnost si v katedrále poslechnout chorál a varhany.  

Předvánoční Vídeň - Hofburg

Celý den jsme si moc užili, strávili jsme předvánoční čas v krásném historickém městě a těšíme se už nyní na další rok!  

Mgr. Anna Sikorová 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout i v galerii Zonerama.

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X