Na středu 4. listopadu 2015 byli žáci třídy 4. A pozváni na akci „Baťa day“, kterou pořádali studenti Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně. Účelem akce bylo podrobnější seznámení s Baťovým odkazem. Tomu byl uzpůsoben i program, v rámci kterého žáci absolvovali:

  • přednášku zlínského historika dr. Pokludy o vztahu města  Zlína a Bati,
  • prohlídku historických prostor budovy č. 21,
  • výbornou přednášku Ing. Končitíkové o výchově mladých mužů a žen v baťovském systému,
  • prohlídku dobových písemných materiálů a posezení s občerstvením v dobové kavárně.

Pro žáky, ať místní, či z okolí, to byla zajímavá akce. Dověděli se spoustu nových informací, na základě kterých mohli posoudit, zda by vůbec uspěli v Baťově škole práce.

Ing. Světlana Beliančínová

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

HLAVNÍ SÍDLO ŠKOLY

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

PRACOVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ

Oskol 433/3

767 01 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

Share This
X