Na středu 4. listopadu 2015 byli žáci třídy 4. A pozváni na akci „Baťa day“, kterou pořádali studenti Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně. Účelem akce bylo podrobnější seznámení s Baťovým odkazem. Tomu byl uzpůsoben i program, v rámci kterého žáci absolvovali:

  • přednášku zlínského historika dr. Pokludy o vztahu města  Zlína a Bati,
  • prohlídku historických prostor budovy č. 21,
  • výbornou přednášku Ing. Končitíkové o výchově mladých mužů a žen v baťovském systému,
  • prohlídku dobových písemných materiálů a posezení s občerstvením v dobové kavárně.

Pro žáky, ať místní, či z okolí, to byla zajímavá akce. Dověděli se spoustu nových informací, na základě kterých mohli posoudit, zda by vůbec uspěli v Baťově škole práce.

Ing. Světlana Beliančínová

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X