Na středu 4. listopadu 2015 byli žáci třídy 4. A pozváni na akci „Baťa day“, kterou pořádali studenti Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně. Účelem akce bylo podrobnější seznámení s Baťovým odkazem. Tomu byl uzpůsoben i program, v rámci kterého žáci absolvovali:

  • přednášku zlínského historika dr. Pokludy o vztahu města  Zlína a Bati,
  • prohlídku historických prostor budovy č. 21,
  • výbornou přednášku Ing. Končitíkové o výchově mladých mužů a žen v baťovském systému,
  • prohlídku dobových písemných materiálů a posezení s občerstvením v dobové kavárně.

Pro žáky, ať místní, či z okolí, to byla zajímavá akce. Dověděli se spoustu nových informací, na základě kterých mohli posoudit, zda by vůbec uspěli v Baťově škole práce.

Ing. Světlana Beliančínová

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

blank

Hlavní sídlo školy

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.
náměstí T.G. Masaryka 2433, 
760 01 Zlín
info@spos.cz
tel.: 577 215 314
REDIZO: 600020525
IZO: 108 021 041
IČ: 25344412

Zlín škola

Pracoviště Kroměříž

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.
Tovačovského 337,
767 05 Kroměříž
belancinova@spos.cz
REDIZO: 600020525
IZO: 108 021 041

 

X