Dne 5. dubna 2017 se třída 3. A zúčastnila Baťovy manažerské olympiády, která je organizována výhradně pro studenty 3. ročníků gymnázií a středních škol s ekonomickým zaměřením z České a Slovenské republiky.

Test v rámci předkola vypracovali studenti v elektronické podobě. Test byl rozdělen do 5 oblastí: matematika a logika, všeobecný ekonomický přehled, ekonomie, management a marketing, anglický jazyk.

Na základě výsledků předkola postoupí úspěšní studenti do finále Baťovy manažerské olympiády.

Výsledky předkola budou k dispozici do 31. dubna 2017.

Ing. Eva Havrlantová, vyučující ekonomických předmětů

Zdroj obrazového materiálu: FB Baťova manažerská olympiáda

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

X