Dne 5. dubna 2017 se třída 3. A zúčastnila Baťovy manažerské olympiády, která je organizována výhradně pro studenty 3. ročníků gymnázií a středních škol s ekonomickým zaměřením z České a Slovenské republiky.

Test v rámci předkola vypracovali studenti v elektronické podobě. Test byl rozdělen do 5 oblastí: matematika a logika, všeobecný ekonomický přehled, ekonomie, management a marketing, anglický jazyk.

Na základě výsledků předkola postoupí úspěšní studenti do finále Baťovy manažerské olympiády.

Výsledky předkola budou k dispozici do 31. dubna 2017.

Ing. Eva Havrlantová, vyučující ekonomických předmětů

Zdroj obrazového materiálu: FB Baťova manažerská olympiáda

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X