V úterý 16. listopadu 2016 dosáhli studenti naší školy výborného sportovního úspěchu, stejně jako minulý rok.

Na XXXI. ročníku Mírové míle ve Vizovicích získalo družstvo chlapců ve složení Fryšara, Vavruša, Vizina (všichni 3. A), Maniš (2. A), Bouček, Křížek (oba 1. A) velmi pěkné 3. místo.

Dívčí družstvo ve složení Fráňová, Lišková, Sýkorová (všechny 2. A), Hlavatá, Machová (obě 1. A) se rovněž v konkurenci neztratilo. Naše děvčata se umístila na pěkném 5. místě.

Sportovcům a sportovkyním děkujeme za skvělou reprezentaci školy a zvláště chlapcům gratulujeme k umístění na stupních vítězů.

diplom_mile_1116kliktutím obrázek zvětšíte

Prohlédněte si fotogalerii [wp-svg-icons icon=”point-right” wrap=”i”]

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

X